– Skal ha rett til skolegang etter asylavslag

SV foreslår at ungdom med endelig avslag på asylsøknaden får rett til å gå på videregående skole. Skolenes landsforbund støtter forslaget fullt ut.  …

24. august 2018

Runar Nørstad

SV foreslår at ungdom med endelig avslag på asylsøknaden får rett til å gå på videregående skole. Skolenes landsforbund støtter forslaget fullt ut.

 

Skolenes landsforbund, Elevorganisasjonen, Press – Redd Barna Ungdom, Barneombudet og alle ungdomspartier på venstresiden har tatt til orde for å endre opplæringsloven slik at asylsøkerbarn ikke mister retten til videregående opplæring når de får endelig vedtak om avslag. De vil at retten til skoleplass skal gjelde fram til utreisedato.

Sosialistisk Venstreparti (SV) støtter dette. SV-representantene Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Freddy André Øvstegård fremmet i mai i år et representantforslag i Stortinget om skolegang for ungdom med endelig avslag på asylsøknad.

 

– Meningsløs venting

Øvstegård gjestet forbundsstyret i Skolenes landsforbund fredag, der han redegjorde for forslaget samt oppfordret til engasjement for å sikre flertall i Stortinget.

– Å lovefeste skoleretten til disse ungdommene, kan forebygge alvorlige plager. Det kunne vært et lys i en hverdag preget av meningsløs venting, og det kunne hjulpet mange til å bli reintegrert i det landet de flyktet fra, sier Øvstegård.

Rødt, Miljøpartiet De Grønne og KrF har uttalt at de står klare til å gi sin støtte til forslaget, ifølge Freddy André Øvstegård.

 

Håper på støtte fra Ap

– Senterpartiet har ikke konkludert ennå, men jeg har fått positive signaler fra partiet. Jeg er mest usikker på Arbeiderpartiet som ennå ikke har bestemt seg. Det som er viktig fram til høringen i Stortinget 4. oktober, er å jobbe godt sammen for å påvirke Ap i riktig retning. Her har Skolenes landsforbund en viktig rolle, og jeg håper forbundet gjør de de kan for å sikre flertall, sier stortingsrepresentanten.

– Skolenes landsforbund skal gjøre det vi kan for å sikre at Arbeiderpartiet støtter forslaget fra SV. I tillegg til å delta i den åpne høringen, vil vi jobbe hardt for å få de riktigere politikerne i tale, sier forbundsleder Anne Finborud.

Skolenes landsforbund på Facebook!