Nei til fraværsgrense i ungdomsskolen

Skolenes landsforbund mener en fraværsgrense i ungdomsskolen vil være et stort skritt i feil retning i norsk skolepolitikk.   – Fra min tid som…

15. juni 2018

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund mener en fraværsgrense i ungdomsskolen vil være et stort skritt i feil retning i norsk skolepolitikk.

 

– Fra min tid som ungdomsskolelærer, kjenner jeg flere elever som slet med høyt fravær. En fraværsgrense ville ikke ha hjulpet disse elevene en tøddel, sier forbundssekretær Bodil Gullseth i Skolenes landsforbund.

Gullseth reagerer sterkt på at NIFU-forsker Robin Ulriksen, i et intervju med NRK Radio onsdag morgen, tar til orde for at det bør innføres fraværsgrense de siste årene i ungdomsskolen.

 

Godt støtteapparat

– Skolenes landsforbund forventer at det politiske miljøet setter ned foten umiddelbart hva gjelder denne type innspill fra forskningsmiljøet i Norge, som ønsker at andre skal ta standpunkt til deres meninger. Vi trenger ikke forskning til millioner av kroner for å ta standpunkt til en konstruert problemstilling.

Forbundssekretær Bodil Gullseth.

For ordens skyld: Skolenes landsforbund ønsker ikke en fraværsgrense i ungdomsskolen slik situasjonen er i videregående skole.

– Skolenes landsforbund jobber for økte ressurser til et godt støtteapparat rundt disse sårbare elevene, sier Bodil Gullseth som undrer seg over at en fraværsgrense skal brukes som verktøy.

– Hva om eleven kommer over fraværsgrensen? Skal eleven nektes retten til videregående? Eller måtte ta et skoleår til på ungdomstrinnet? Hva om fraværet i det ellevte året blir like høyt, må eleven da ta et tolvte år, spør Bodil Gullseth og minner om at opplæringslovens § 3-1 gir alle elever rett til videregående opplæring – uansett resultat.

 

Andre virkemidler

– Hva med heller å stille spørsmålet om hvorfor så mange elever er borte fra skolen? Problematikken starter stadig tidligere i skoleløpet. Lærere i grunnskolen møter elevgrupper med svært sammensatt problematikk. Årsaken til at elevene ikke møter på skolen kan være svært ulik, sier Bodil Gullseth.

Skolenes landsforbund mener at skolen prinsipielt er best tjent med bruk av pedagogiske og sosialpedagogiske virkemidler for å få ned fraværet.

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Relevante lenker
SL: – Fraværsgrense svekker lærernes status
SL: – Nasjonal fraværsgrense er et svakhetstegn
SL: Klarsignal til å finne ny modell for fraværsgrense
SL: – Røe Isaksen går bananas
SL: – Fraværsgrenser løser bare deler av problemet