Kompetanse i skolen – absolutt mer enn bare studiepoeng

«Kompetanse i skolen – mer enn studiepoeng», er overskriften til administrerende direktør i KS, Lasse Hansen, i hans debattinnlegg i Dagsavisen 18. november. Leserinnlegg…

23. november 2015

Runar Nørstad

Forbundssekretær i Skolenes landsforbund, Chris Gøran Holstad.

«Kompetanse i skolen – mer enn studiepoeng», er overskriften til administrerende direktør i KS, Lasse Hansen, i hans debattinnlegg i Dagsavisen 18. november.


Leserinnlegg signert forbundssekretær i Skolenes landsforbund, Chris Gøran Holstad. Innlegget er også publisert på Dagsavisens debattsider, hvor det er mulig å kommentere.

 

I innledningen skriver Hansen; «For å løfte norsk skole inn i fremtida, må vi satse på systematisk kvalitets- og kompetanseutvikling».

Skolenes landsforbund (SL) tar imot invitasjonen til debatten og deler derfor noen tanker som vi gjerne sammen med KS kan være med på å videreutvikle.

Vi mener at kompetanse i skolen så absolutt er mer enn bare studiepoeng. Dette kan være kompetanse som for eksempel kurs og sertifiseringer, mesterutdanning, ulike verv og oppdrag i opplæringsnemder, fagutvalg etc., ledererfaring og annet.

Slik kompetanse gis ingen uttelling for. Dette til tross for at lærere har et kompetanselønnsystem gjennom sin hovedtariffavtale.

Har vi egentlig et kompetanselønnsystem, eller har vi bare et studiepoengbasert kompetanselønnssystem?

Skolenes landsforbund vil utfordre KS på nettopp det Lasse Hansen sier om at vi må satse på systematisk kvalitets- og kompetanseutvikling, ved å kreve at KS nå må begynne arbeidet med utvikle et system for å få all type kompetanse inn i kompetanselønnsystemet.


Relevante lenker:
SL:
– Krav til lærerne i strid med grunnloven
NRK Sogn og Fjordane: Ingen krav til vikarar når lærarane må på skulebenken
SL: – Svekker lærernes stillingsvern
SL: Lærer – et framtidig deltidsyrke?
SL: – Har krav på fullfinansiert videreutdanning
SL: Signerte strategi for videreutdanning
SL: Nye krav om relevant kompetanse for å undervise
SL: – Statsråden skaper uro i skolen