Blir eldre lærere skvist?

Det kan ikke være riktig at arbeidstakerne selv må være med på å finansiere reformer på vegne av Stortinget, skriver Skolenes landsforbund Bergen i…

2. mai 2016

Runar Nørstad

I regjeringens strategiplan legges det opp til at lærerne selv skal dekke 25 prosent av regningen for å ta etter- og videreutdanning ved å jobbe gratis, skriver Martin Brunet (fra venstre), Rune Nielsen og Mathias Nordlid. (Foto: Roald, Berit) Det kan ikke være riktig at arbeidstakerne selv må være med på å finansiere reformer på vegne av Stortinget, skriver Skolenes landsforbund Bergen i dette innlegget.

 

Leserinnlegg signert Martin Brunet, Rune Nielsen og Mathias Nordlid – ungdomsskolelærere i Bergen og tillitsvalgte i SL.

Innlegget står også på trykk i BA, hvor det er mulig å kommentere.

 

Hvert år får 120 lærere i Bergen kommune tilbud om etterutdanning. Mange flere søker. De heldige «vinnerne» plukkes ut av Utdanningsdirektoratet og Bergen kommune ved sine rektorer.

Regjeringen har en 10-årsplan. I løpet av disse årene skal kompetansen til landets lærere oppjusteres.

Om lag 1.300 lærere i Bergen, flere av dem med mangfoldige års erfaring med undervisning, tilfredsstiller ikke de nye kravene til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. De står i fare for å fases ut.

Det er derfor merkverdig at vi stadig får inn meldinger fra lærere med flere år i skoleverket som gang på gang ikke blir tatt opp til videreutdanning. I første omgang blir flere erfarne og dyktige lærere stemplet som ikke gode nok. Deretter får de altså ikke muligheten til å gjøre noe med situasjonen. Snakk om å tale med to tunger!

Skolenes landsforbund mener den storstilte avskiltingen av kvalifiserte lærere er et stort feilgrep. Når skaden likevel har skjedd, må i det minste de som rammes få muligheten til å tilpasse seg de nye tider. Det er det dessverre mange som ikke får i dag.

Dersom de som er «avskiltet» skal videreutdannes, må utdanningen fullfinansieres. Skolenes landsforbund krever at det gis permisjon med lønn og dekning av legitimerte utgifter. I regjeringens strategiplan legges det opp til at lærerne selv skal dekke 25 prosent av regningen for å ta etter- og videreutdanning ved å jobbe gratis.

Det kan ikke være riktig at arbeidstakerne selv må være med på å finansiere reformer på vegne av Stortinget. Arbeidsgiver og staten må fullfinansiere denne reformen.

 

Relevante lenker:
SL: – Uforståelig skolepolitikk
SL: Innstilling: Konsekvensene av innføringen av kompetansekrav
SL: – Sirkus Kompetansekrav fortsetter
SL: Enighet om overgangsordning for lærere
SL: – Norske lærere fortjener å bli lyttet til
SL: Står fast på at kompetansekrav skal ha tilbakevirkende kraft
SL: – Seig kamp om lærernes kompetanse