Anne og Terje takket av på landsmøtet

Anne Finborud og Terje Moen, tidligere forbundsleder og nestleder i Skolenes landsforbund, ble takket av på landsmøtet i Sarpsborg torsdag ettermiddag.

12. november 2021

Runar Nørstad

Anne Finborud og Terje Moen på scenen under landsmøtet i Sarpsborg. (Foto: SL)

Fylkesledere i salen, forbundsledere i en rekke LO-forbund, sentrale skolepolitikere og KS, de siste via video, takket Anne og Terje for innsatsen gjennom en årrekke.

Som de fleste sa: Dere har gitt SL et ansikt utad. Takk for den fantastiske jobben dere har gjort, og støtten dere har gitt tillitsvalgte – både sentralt og lokalt.

Les også: Finborud har gjort Skolenes landsforbund mer synlig (FriFagbevegelse)

Anne & Terje benyttet også anledningen til å takke alle internt i forbundet (ansatte, det nye teamet på forbundskontoret, forbundsstyret, landsstyret, valgkomiteen og kontrollkomiteen) for strålende innsats for SL. Lykke til med en ny tilværelse, Anne & Terje!

Les også: Moen takker for seg etter åtte år som sentralt tillitsvalgt  (FriFagbevegelse)

Anne og Terje sender stafettpinnen videre til de politisk valgte på forbundskontoret (fra venstre): Anne, forbundsleder Mette Johnsen Walker, 1. nestleder Jon Oddvar Holthe, 2. nestleder Bodil Gullseth, forbundssekretærene Lene Bakkedal, Chris Gøran Holstad, Jeanine Norstad, Geir Allan Stava og Terje. (Foto: SL)

PS! Æresmedlemmene, de tidligere forbundslederne Sverre Worum, Gro Standnes og Stein Grøtting overrakte under samme seanse Norges Vels medalje til kontorsekretær Vivian Broberg for lang og tro tjeneste ved forbundskontoret (34 år), til stående applaus fra landsmøtesale (bildet under). 

Relevante saker
SL: Vi skal skape en god fellesskole for alle
SL: –  Sammen med LO skal vi løfte skolepolitikken
SL: Her er de viktigste forslagene til landsmøtet
SL: Historien bak landsmøtelogoen
SL: Kunnskapsministeren gjester landsmøtet