Inspirasjonen bak logoen er historien om Hafslund Hovedgård og Karen Huitfeldt.

BILDETEKST: Landsmøtelogoen er laget av Anna Eggen, elev ved studieforberedende, Medier og kommunikasjon, ved Glemmen videregående skole i Fredrikstad.

– En del av historien vi ønsker løfte fram stammer fra tidlig 1700-tallet. En historie som deler våre verdier om felleskap, solidaritet, og om det å jobbe for de som har minst. Og sist, men ikke minst, handler det om kompetanse og utdanning, sier Jeanine Norstad, fylkesleder i SL Viken og leder for landsmøtekomitéen.

Hafslund Hovedgård har siden 1400-tallet vært et nedslagsfelt for ku