Historien bak landsmøtelogoen

Inspirasjonen bak logoen er historien om Hafslund Hovedgård og Karen Huitfeldt.

9. november 2021

Runar Nørstad

Landsmøtelogoen er laget av Anna Eggen, elev ved studieforberedende, Medier og kommunikasjon, ved Glemmen videregående skole i Fredrikstad.

– En del av historien vi ønsker løfte fram stammer fra tidlig 1700-tallet. En historie som deler våre verdier om felleskap, solidaritet, og om det å jobbe for de som har minst. Og sist, men ikke minst, handler det om kompetanse og utdanning, sier Jeanine Norstad, fylkesleder i SL Viken og leder for landsmøtekomitéen.

Hafslund Hovedgård har siden 1400-tallet vært et nedslagsfelt for kunst, kultur og kompetanse i videste forstand. Beliggende på kongeveien til Christiania har gården spilt en viktig rolle som kulturell brobygger til Europa, og konger, kulturpersonligheter og andre storfolk tok helst inn her på sine gjennomreiser.

Nedlastbar versjon av logoen

Tre sterke kvinner

Hafslund Hovedgård var tidlig et elitesamfunn, og utviklet seg videre til å bli et industrisamfunn på 1800-tallet ved siden av industrilokomotivet Borregaard.

– Historien bak logoen er ikke først og fremst en industrihistorie, men en historie om å utvikle et område, om nytenkende og nyskapende lederskikkelser, som snur seg etter nye muligheter, sier Norstad.

Mange kjente slekter, som Bildt, Werenskiold, Huitfeldt, Elieson, Holter, Wessel og Rosenkrantz, har gjennom tidene vært eiere av Hafslund. Det er spesielt tre sterke kvinner som er sentrale i Hovedgårdens historie; Karen Huitfeldt, Anna Collett Elieson og Maren Juel.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Jeanine Norstad, fylkesleder i SL Viken og leder for landsmøtekomitéen. (Foto: SL)

Skole- og fattigvesen

– Vår logo er inspirert av Karen Huitfeldt. Hun hadde en voldsom tro på at hvis du kan lese, regne og skrive litt, så kom du flere hestehoder fram i livet. Det som gjør historien ekstra inspirerende er tidspunktet. Tidlig på 1700-tallet var det få som hadde mulighet til å benytte seg av opplæring, og ofte hadde det med økonomi å gjøre.

Det Karen Huitfeldt gjør er å reise til Paris for å besøke blant annet Jean-Jacques Rousseau (sveitsisk-fransk filosof, forfatter og musiker fra opplysningstiden, red.anm). Hun tar med seg mange av hans idealer hjem til Sarpsborg og oppretter et eget skole- og fattigvesen på Hafslund Hovedgård.

Ordningen omfattet alle sagbruksarbeiderne med familier, men også leilendinger, husmenn og andre landbruksarbeidere som lå under adelsgården.

– Det er jo en fantastisk historie om en kvinne som var forut for sin tid, og som brukte sine midler og ressurser for å styrke og hjelpe andre. Det er også spennende å se ringvirkningene av det Huitfeldt gjorde. På grunn av nærheten til kontinentet var det en tetthet av herregårder i Sarpsborg, og etter hvert fulgte også de nærliggende hovedgårdene etter og etablerte liknende skole- og fattigvesen. Spennende historie i en tid hvor norsk skole var i sin spede begynnelse, sier Jeanine Norstad.

Kunnskap og kompetanse på skolene

Logoen er laget av Anna Eggen, elev ved studieforberedende, Medier og kommunikasjon, ved Glemmen videregående skole i Fredrikstad. Arbeidsplasstillitsvalgt for SL, Frøydis Solberg, har også vært sterkt involvert i prosessen som faglærer i grafisk designer.

– Det har blitt en kjempefin logo. Det var ikke et lett oppdrag, men Anna har gjort en strålende jobb. I vårt arbeid med landsmøtet har det vært et mål bruke arrangementet til å synliggjøre den kunnskapen og kompetansen som befinner seg ute på skolene i tidligere Østfold, så vi er ekstra stolte over at det er nettopp en elev som har laget logoen.

– Vi håper jo også, blant annet gjennom samarbeid med elever og ansatte ute på skolene, at vi kan synliggjøre SL ute på virksomhetene, også for de som ikke er våre medlemmer.  Målet må jo være å kunne se en positiv effekt på det lokale vervearbeidet, sier Jeanine Norstad.

FAKTA: Landsmøtet 2021

  • Det planlagte landsmøtet til Skolenes landsforbund 13. – 16. april, med fysisk samling på et hotell i Sarpsborg, er avlyst. I stedet har landsstyret vedtatt å dele opp landsmøtet.
  • Første del av landsmøtet, med konstituering og valg på blant annet ny ledelse, nytt forbundsstyre og nytt landsstyre, skal avvikles digitalt 14. april. Forbundets økonomi og vedtekter vil også behandles denne dagen.
  • På grunn av den uforutsigbare smittesituasjonen, vil ikke landsstyret fastsette datoer for det SL ønsker skal bli en tre dagers fysisk samling og et utdanningspolitisk verksted til høsten.

Relevante lenker
SL: Velger ny forbundsledelse digitalt 
SL: Terje Moen tar ikke gjenvalg
SL: Leder jakten på ny forbundsleder

Landsmøtelogoen er laget av Anna Eggen, elev ved studieforberedende, Medier og kommunikasjon, ved Glemmen videregående skole i Fredrikstad.