–  Sammen med LO skal vi løfte skolepolitikken

– Vi skal brøyte vei i skolepolitikken, og vi skal være på offensiven når innholdet i en tillitsreform skal forankres politisk. Og vi skal ha LO med på laget, sa forbundsleder Mette Johnsen Walker i sin fagligpolitiske appell til landsmøtet.

10. november 2021

Runar Nørstad

Forbundsleder Mette Johnsen Walker på talerstolen under landsmøtet i Sarpsborg. (Foto: SL)

Skolenes landsforbund er samlet til landsmøte på Quality Hotel Sarpsborg, fra onsdag til fredag.

Leder av landsmøtekomitéen, Jeanine Norstad, ønsket velkommen klokken 12 onsdag, for så å gi stafettpinnen videre til Villekulla Barne- og Ungdomsteater og artisten Ingeborg Walther som sto for et fantastisk kunstnerisk åpningsinnslag.

Fylkesordfører i Viken, Roger Ryberg (Ap), holdt så en gnistrende hilsningstale, før forbundsleder Mette Johnsen Walker holdt den fagligpolitiske appellen.

– Skole-Norge fortjener et større SL

Johnsen Walker, som ble valgt til ny forbundsleder på del en av landsmøtet i april (digitalt møte), åpnet med å uttrykke glede over at det endelig er mulig å møtes fysisk, i Sarpsborg, til tross for økende smittetrykk.

Hun fortsatte med å uttrykke forventning til gode debatter, og gode vedtak som forbundet skal styre etter de neste fire årene.

– I disse tre dagene skal handlingsprogrammet snekres. Tariff og utdanningspolitikk, og andre saker. Det ligger mange gode forslag til vedtak. Ikke mindre enn 134 forslag skal behandles. Det viser et enormt engasjement. Tusen takk, sa Johnsen Walker og viste til at forbundet er i vekst.

­– Vi har plass til mange flere! Skole-Norge fortjener et større SL. Verv en kollega, oppfordret hun fra talerstolen og refererte fra forbundets offensive kommunikasjonsstrategi.

– Skolenes landsforbund skal bidra til å gi medlemmene, altså grasrota, innflytelse på utviklingen i skole- og utdanningspolitikken og makt over lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Forbundsleder Mette Johnsen Walker på talerstolen under landsmøtet i Sarpsborg, med boken «Aldri tie, aldri glemme», fra AUF ti år etter terroren, som er landsmøtets gave til delegatene. (Foto: SL)

Oppskriften på framtidsskolen

Deretter dro forbundslederen fram heftet «Grasrota former framtidas skole», der rundt 130 medlemmer, samlet til digital gruppedebatt, gir oppskriften på nettopp framtidsskolen. Heftet baner vei for en ny offensiv strategi fra Skolenes landsforbund som fagorganisasjon, og Johnsen Walker delte noen «gullkorn» med landsmøtet, blant annet dette som er hentet fra LOs kongress i 1953, og som er med i heftet:

«Skolen er den viktigste fellesarenaen vi har i Norge og skal ruste elevene til møtet med et mangfoldig samfunns- og arbeidsliv og bidra til å redusere sosiale ulikheter.»

– Det viser at LO er med oss, og vi skal fortsatt stå sammen om viktige saker i skolepolitikken, sa hun og anbefalte alle å lese heftet.

– Stemmene skal bli hørt

Det var naturlig for forbundslederen å komme inn på boken «Aldri tie, aldri glemme», fra AUF ti år etter terroren, som er landsmøtets gave til delegatene – og der avdøde LO-leder Hans-Christian Gabrielsen har skrevet forordet.

– AUF har med denne boken satt fokus på hvilke konsekvenser terroren har fått for de som ble rammet, og for samfunnet vårt som helhet. Ulike stemmer beskriver tiden etter den mørke sommerdagen, den bunnløse sorgen hos de personlig berørte og den lange kampen for å gjenoppbygge AUF og Utøya. Samtidig forsøker boka også å belyse de dype historiske røttene til ytre høyre, og det mangelfulle oppgjøret med ideologien bak terrorangrepet 22. juli.

– Som en del av arbeiderbevegelsen, må vi gjøre vårt for at stemmene skal bli hørt. Astrid Hoem, leder i AUF, sier at de håper boka inviterer til en bred debatt om tankegodset og det politiske oppgjøret etter 22. juli, fortsatte en alvorspreget Johnsen Walker.

De pågående arbeidstidsforhandlingene og hovedoppgjøret til våren ble naturligvis nevnt i appellen, uten at Johnsen Walker gikk inn i detaljene her.

Videre advarte hun mot dataprogrammet Visma in School, som Skolenes landsforbund mener å heve seg over avtaleverket.

– Det gjør det ikke! Vi har et avtaleverk som vi forholder oss til, og slik må det være.

Hun kom også inn på trafikklærerne. Skolenes landsforbund jobber hardt for at landets trafikklærere skal få bedre arbeidsvilkår.

– De fortjener tariffavtaler! Vi jobber med saken, sa hun til applaus fra landsmøtesalen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Forbundsleder Mette Johnsen Walker på talerstolen under landsmøtet i Sarpsborg. (Foto: SL)

Tillitsreform i offentlig sektor

Forbundsleder Mette Johnsen Walker nevnte naturligvis at hun på vegne av forbundet har store forventinger til innholdet i Hurdalsplattformen, som hun mener er godt nytt for den offentlige fellesskolen – dersom Arbeiderpartiet og Senterpartiet finner sammen med Sosialistisk Venstreparti.

Hun uttrykte glede over at regjeringen vil innføre en tillitsreform i skolen i dialog med partene.

– Tillitsreformen i offentlig sektor skal gi tilliten, tiden og makten tilbake til de som utgjør førstelinja og ryggraden i velferdsstaten. Kapittel 9A i Opplæringsloven skal gjennomgås i dialog med partene i skolen, slik at rettssikkerheten til både elever og lærere blir ivaretatt på en bedre måte. Partene i arbeidslivet er ofte nevnt i regjeringsplattformen. Det liker vi!

Må bruke LO-muskler

Hun nevnte også faget yrkesfaglig fordypning (YFF), der trenden er at en del av ansvaret for opplæringen legges til bedriftene og at lærere dermed blir fratatt en god del undervisningstimer, med den risikoen at lærere kan bli skyldig undervisningstid.

–  SL kjemper for at det skal være lærer i alle timene! Her bruker vi LO-muskler, og det at vi har ulike innfallsvinkler fra oss, fra LO-ledelsen, fra Fellesforbundet, fra El og IT Forbundet gjør at vi har større slagkraft enn om vi skulle kjempe denne saken alene. Vi vil bygge broer mellom LO-forbundene. Vi har mange flere fellesnevnere, og sammen blir vi en kraftfull røst.

Skal sette dagsorden

Avslutningsvis understreket forbundsleder Mette Johnsen Walker at Skolenes landsforbund skal være bidragsyter når LO nå skal få politisk gjennomslag for innholdet i sin tillitsreform.

– Når det gjelder tillitsreformen i skolen, skal vi være gode bidragsytere. Men husk! Det skal være til det bedre for dere som er ute i skolene, i klasserommene, det skal starte nedenfra. I dette arbeidet må vi ha tillit til den faglige kompetansen som alle som hver dag står i klasserommene besitter. Vi skal være på offensiven og sette dagsorden, og vi tar alltid grasrota med på råd!

– Sammen med LO skal vi brøyte vei i skolepolitikken. Det er viktig å ha med LO på laget!

Relevante lenker
SL: Her er de viktigste forslagene til landsmøtet
SL: Historien bak landsmøtelogoen
SL: Kunnskapsministeren gjester landsmøtet