Her er de viktigste forslagene til landsmøtet

På landsmøtet i Sarpsborg 10.- 12. november, legges kursen for forbundets politikk de neste fire årene.

9. november 2021

Runar Nørstad

Landsmøtet er lagt til Quality Hotel Sarpsborg.

Landsmøtets del 2 foregår i Sarpsborg (Quality Hotel Sarpsborg) fra onsdag 10.- til fredag 12. november 2021. Landsmøtets del 1 ble avviklet digitalt 14. april (valg/økonomi/vedtekter).

Les mer om landsmøtes del 1 her (ny ledelse/nytt forbundsstyre)

På landsmøtet skal det vedtas nytt prinsipp- og handlingsprogram for tariffpolitikk og for utdanningspolitikk med en rekke innkomne forslag som landsstyret har levert innstillinger til. Det kan for eksempel ventes debatt om erfaringene fra vårens mellomoppgjør, skriver FriFagbevegelse.

Og hva er forventningene til neste års hovedoppgjør og til årets forhandlinger om lærernes arbeidstidsavtale (SFS 2213)? Det vil sikkert landsmøtet mene noe om.

Noe som det også kan ventes debatt om, er hva som skal bli oppgaven til det nye samepolitiske utvalget som landsmøtet vedtok å vedtektsfeste i april.

SL Vestland grunnskole har foreslått å endre navnet til forbundet fra Skolenes landsforbund til Skole- og lærerforbundet. Landsstyret tiltrer intensjonen i forslaget og går inn for at landsmøtet gir nytt landsstyre i oppdrag å utrede nytt navn og logo, skriver FriFagbevegelse.

Her er noen av forslagene som landsmøtet skal ta stilling til:

  • Adjunkt med tillegg og lektorer – som har like mange studiepoeng – skal likestilles
  • Det må være opp til den enkelte lærer om de ønsker stipend eller vikarordning ved videre- og etterutdanning
  • Lærerne skal få tilbake en gradvis reduksjon av undervisningsplikten fra 56 år og en ytterligere reduksjon med fem prosent etter 62 år
  • SFO skal ikke være en utvidelse av skoledagen
  • Gratis SFO/AKS

Se hele listen hos FriFagbevegelse

Les også: Nå er Mette Johnsen Walker forbundsleder i Skolenes landsforbund (FriFagbevgelse.no)

Les også: Fakta om landsmøtet