– Vi skal skape en god fellesskole for alle

– Den offentlige fellesskolen er en viktig bærebjelke i den norske modellen, sa førstesekretær Julie Lødrup i hilsningsappellen til landsmøtet fra LO. Hun understreket at LO og Skolenes landsforbund skal fortsette det gode samarbeidet for å skape en skole der hver elev blir sett, i felles dialog med kunnskapsministeren.

10. november 2021

Runar Nørstad

LOs førstesekretær Julie Lødrup på talerstolen under landsmøtet til Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Skolenes landsforbund er samlet til landsmøte i Sarpsborg i perioden 10.- 12. november.

Julie Lødrup har ansvar for skolepolitikken i LO og har med stor interesse lest noen av forslagene som landsmøtet skal ta stilling til, understreket hun tidlig i appellen.

Refererte til SLs slagord

– LO har i dagens handlingsprogram et eget kapittel om «Å lære». Mange her i salen kjenner godt til dette. For dere i Skolenes landsforbund har kommet med mange av de gode forslagene som ble vedtatt på kongressen i LO i 2017, sa Lødrup og viste til at LOs ledelse nettopp har behandlet forslag til endring i handlingsprogrammet fra forbundene.

– Mye av teksten står seg også i dag, og vil antagelig leve videre i handlingsprogrammet for 2021-2024. Dere vil sikkert kjenne godt igjen formuleringen «Kunnskap til få gir maktkonsentrasjon. Kunnskap til alle gir frihet.» Det er jo tatt rett ut av SL sitt slagord, og som står på kaffekoppene deres.

Utdanning fortsatt skal være et offentlig ansvar, og vil kjempe mot privatisering

Livslang læring

LOs førstesekretær understreket i appellen at LO vil at utdanning fortsatt skal være et offentlig ansvar, og vil kjempe mot privatisering.

– Denne setningen trenger vi ikke endre. Og jeg er helt sikker på at jeg har dere i salen med meg på dette.

– LO er opptatt av at grunnopplæringen i større grad må betraktes som en forberedelse til den livslange læringen som starter for fullt i arbeidslivet. En godt utdannet befolkning er viktig for et velferdssamfunn med små forskjeller. Vi vil ha et utdanningssystem under demokratisk kontroll, som sikrer at den enkelte får realisert sine evner og anlegg, og der alle gis muligheter til læring uavhengig av bakgrunn, fortsatte Julie Lødrup.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

LOs førstesekretær Julie Lødrup mottar blomster av forbundsleder Mette Johnsen Walker. (Foto: SL)

Bærebjelke i den norske modellen

Julie Lødrup sa videre at utdanning skal være et offentlig ansvar, gratis og tilgjengelig for alle.

– Alle må få reelle og likeverdige tilbud om barnehage, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring og høyere utdanning. Og la meg bare slå fast, fordi dette også er svært tydelig i det dere skal vedta her på landsmøtet: Den offentlige fellesskolen er en viktig bærebjelke i den norske modellen. Skolen skal være inkluderende og bidra til utjevning og utvikling av selvstendige, kreative og reflekterte individer. LO vil arbeide for en helhetlig skoledag, med måltid, leksehjelp og fysisk aktivitet.

Hun henvendte seg så direkte til lærerne i salen, som en del av laget rundt elevene.

– LO går inn for en tillitsreform. Vi vil at dere ansatte i skolen får økt faglig frihet, med økt handlefrihet og mindre bruk av måling og testing. Det vet vi at dere i skolenes landsforbund har høyt på dagsorden, sa hun til applaus fra salen.

En skole der hver elev blir sett og inkludert

Julie Lødrup la vekt på at LO og SL har samarbeidet godt for å få en annen kurs i skolepolitikken. 

– Nå har vi fått en ny rødgrønn regjering på plass, og vi har fått ny regjeringsplattform. Dette bærer bud om nye tider, sa hun og siterte fra forbundsleder Mettes blogg:

«Takk til alle dere som har stemt frem en rødgrønn regjering! Den nye regjeringen vil ta Skole-Norge i en retning som vil styrke en nasjonalt styrt fellesskole der alle blir sett og inkludert. Det varmer et fagforeningshjerte.»

– Vi ser frem til en felles dialog med kunnskapsminister Tonje Brenna, der vi sammen skal skape en bedre skole. En fellesskole for alle. En skole der vi ser hver elev blir sett av læreren og medeleven. En skole der vi ser ansatte som er stolte av elevens utvikling, elevens initiativ og elevens sosiale delaktighet. En skole med tillit til de ansattes kompetanse og handlekraft, sa Julie Lødrup.

Relevante lenker
SL: –  Sammen med LO skal vi løfte skolepolitikken
SL: Her er de viktigste forslagene til landsmøtet
SL: Historien bak landsmøtelogoen
SL: Kunnskapsministeren gjester landsmøtet