– Akademisk jåleri

Allmennlærerens dager er talte. I det nye femårige masterstudiet for grunnskolelærerne dyrkes faglæreren. – Akademisk jåleri, sier Anne Finborud, leder i Skolenes landsforbund.  …

8. juni 2016

Runar Nørstad

– Allmennlæreren blir borte, uten at vi har sett noe sykdomstegn. Femårig masterstudie er akademisk jåleri, sier forbundsleder Anne Finborud .

Allmennlærerens dager er talte. I det nye femårige masterstudiet for grunnskolelærerne dyrkes faglæreren. – Akademisk jåleri, sier Anne Finborud, leder i Skolenes landsforbund.

 

Høsten 2017 innfører regjeringen en helt ny obligatorisk femårig masterutdanning for alle grunnskolelærerne i Norge.

Mens Utdanningsforbundet og Pedagogstudentene er tilhengere av det nye masterstudiet, men har innvendinger mot innretningen, er Skolenes landsforbund 100 prosent mot.

– Allmennlæreren blir borte, uten at vi har sett noe sykdomstegn. Dette er akademisk jåleri, sier forbundsleder Anne Finborud til Adresseavisen og Aftenposten.

 

– Innsnevrer læreryrket

Hun understreker at forbundet ikke er mot kunnskap eller master-lærere, men protesterer på at den nye utdanningen blir gjort obligatorisk.

– Norsk lærerutdanning skal være for folk flest. Røe Isaksen har allerede rammet rekrutteringen med krav om karakteren fire i matematikk, nå innsnevrer han læreryrket til akademia. Skolen går glipp av mangfold og bredde. Dette er rett og slett erkereaksjonært, gammeldags og lite fremtidsrettet av Isaksen, fastslår Finborud.

 

Slik blir de nye masterlærerne:

 • Har mer dybdekunnskap i undervisningsfagene sine og i pedagogikk.
 • Har spesialkunnskap om et avgrenset fagområde.
 • Lærere på trinn 1-7 blir eksperter i begynneropplæring.
 • Kan bruke varierte og forskningsbaserte undervisningsmetoder.
 • Kan bruke IKT i alle fag, og gi elevene opplæring i digitale ferdigheter.
 • Kan bidra til å utvikle skolen som pedagogisk virksomhet.
 • Kan utføre egne forskningsprosjekter – for å øke elevenes læring og trivsel.
 • Kan identifisere tegn på mobbing, vold og overgrep og sette inn hjelpetiltak.
  (Kilde: Regjeringen.no)

 

Fakta om ny lærerutdanning:

 • Fra høsten 2017 blir det femårig masterutdanning for alle grunnskolelærere.
 • Kunnskapsdepartementet har fastsatt forskrift om rammeplan for ny grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn.
 • Det skal også lages nasjonale retningslinjer for de nye lærerutdanningene.
 • Høyskoler og universiteter som tilbyr lærerutdanning skal lage en egen programplan, basert på den nye rammeplanen og de nasjonale retningslinjene.
  (Kilde: Regjeringen.no)

 

Relevante lenker:
SL: Røe Isaksen skaper lærermonstre
SL: Statsrådens splitt- og hersktaktikk
SL: – Allmennlæreren begraves
SL: Full strid om lærerutdanning
SL: Forvirret, frustrert og forbannet
SL: Kritisk til ny lærerutdanning for grunnskolen
SL: – Røe Isaksen er en idéløs skoleminister
SL: – Slutt med det pratet om superlæreren!