– Vanvittig å skrote nærskoleprinsippet i videregående

Skolenes landsforbund reagerer sterkt på at regjeringen innfører det de misvisende kaller «fritt skolevalg» i videregående skole i hele landet. – Vedtaket rokker ved grunnvollene i fellesskolen. Vi forventer at en ny regjering reverserer vedtaket, og at de vurderer om nærskoleprinsippet skal hjemles i opplæringsloven, sier forbundsleder Anne Finborud.

22. juni 2021

Runar Nørstad

Forbundsleder Anne Finborud mener det er vanvittig at regjeringen skroter nærskoleprinsippet i videregående skole. (Foto: SL)

Fylkene skal få valget mellom fritt skolevalg i hele fylket, eller innenfor ulike opptaksområder i fylkene. Fylkene skal kunne deles opp i maksimalt seks opptaksområder, ifølge en pressemelding fra regjeringen mandag kveld.

Reglene skal gjelde for elever som søker om inntak fra våren 2022.

Frykter økte forskjeller

Det regjeringen i praksis gjør er å tvinge alle fylker til å innføre rent karakterbasert opptak til videregående skole, noe som rammer de mest sårbare elevene hardt. Det rammer også distriktene og yrkesopplæringen, mener Skolenes landsforbund.

– Når vi mener at det bør vurderes om nærskoleprinsippet skal hjemles i opplæringsloven, er det for å sikre fellesskolen og ikke minst for å sikre et skoletilbud som ikke skaper økte forskjeller, sier Anne Finborud, forbundsleder i Skolenes landsforbund.

– Det handler om å sikre en skole der all ungdom har nærhet til det utdanningsprogrammet de ønsker uavhengig av bosted og familieøkonomi. Nærskoleprinsippet er en grunnleggende rettighet i opplæringssystemet og avgjørende for elevenes rett til et likeverdig skoletilbud. Nærskoleprinsippet skal selvfølgelig ikke stå i veien for at elever kan velge en skole utenfor området dersom linjetilbudet ikke finnes i nærområdet eller sosiale hensyn tilsier det, understreker hun.

Skolenes landsforbund mener det er høyst urovekkende at regjeringen nå har valgt å overkjøre et samstemt fagmiljø, herunder LO/Skolenes landsforbund, de andre lærerorganisasjonene, Elevorganisasjonen, NHO, 9 av 11 fylkeskommuner og KS. Alle har i sine høringssvar ytret motstand mot såkalt «fritt skolevalg». Fagfolkene i Utdanningsdirektoratet ba Guri Melby om å la fylkene selv bestemme inntaksordning.

Utvikler A- og B-skoler

Kunnskapsminister Guri Melby skuffer stort, mener forbundslederen.

– Med denne avgjørelsen slipper statsråd Melby katta ut av sekken og viser at hun likevel ikke har fullt søkelys på de sårbare elevene, slik hun har hevdet. Det er i praksis bare de med best karakterer som kan velge fritt. Resten må ta til takke med det de får. Ordningen vil føre til en utvikling med A-, B- og kanskje også C-skoler og det er en svært distriktsfiendtlig ordning. I tillegg vil det bli en stor økonomisk belastning for familier som blir tvunget til å sende ungdom ut i hybellivet.

– Det beste for elevene er å møte medelever fra alle samfunnslag, fra forskjellige kulturer og også med forskjellige evner. Å dele elevene opp etter evner fremmer ikke læring, verken faglig eller sosialt. Det verste med karakterbasert opptak, er at ordningen ikke inkluderer alle. Det er de med best karakterer i vår teoritunge skole som får førstevalget. Vi håper en ny regjering vil ta et generaloppgjør med det elitistiske menneskesynet som ligger til grunn for slike ideologiske utspill. La det være et slag i lufta som setter spikeren i kista for regjeringen, fortsetter Anne Finborud.

Skolenes landsforbund vil i stedet gjøre alle skoler så gode at det ikke spiller noen rolle hvilken skole du kommer inn på.

– Segregering er feil løsning. Elevene fortjener at alle skoler er like gode.

Lover omkamp om inntaksordningen

Skolenes landsforbund er glad for at opposisjonen går til valg på å reversere regjeringens vedtak om en nasjonal inntaksordning. Før høstens stortingsvalg har SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet uttalt at de vil reversere planene. Heller ikke MDG støtter regjeringens nasjonale inntaksordning, skriver Utdanningsnytt.

Dette forslaget skal vi stoppe, skriver Torstein Tvedt Solberg, utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, på Facebook:

«Å tvinge alle fylker til samme ideologiske tvangstrøye er et typisk virkelighetsfjernt forslag som viser hvor lite denne høyre-regjeringen forstår av Norge utenfor regjeringskvartalet. Forslaget er mot alle faglige råd, og man ofrer de skolesvake elevene. I dag fungerer det godt med ulike ordninger i ulike fylker, og dette avgjør fylkene best selv. Hvis Ap vinner valget, lover vi at dette ikke blir noe av.»

Relevante lenker
SL: – Rå maktmisbruk av regjeringen rammer ungdom
SL: – Regjeringen rammer de sårbare elevene
SL: Nei til «fritt skolevalg»
SL: Glad for at Melby ser svakheter ved «fritt skolevalg»