– Regjeringen rammer de sårbare elevene

Skolenes landsforbund reagerer kraftig på at regjeringen vil innføre «fritt skolevalg» i hele landet. – Statsråd Guri Melby avslører her sitt sanne ansikt, og bidrar til å ramme de mest sårbare elevene, sier fungerende forbundsleder Terje Moen.

23. november 2020

Runar Nørstad

Terje Moen, fungerende leder i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Regjeringen ønsker at elever skal ha større mulighet til å velge hvilken videregående skole de skal begynne på enn det mange har i dag, opplyser kunnskapsminister Guri Melby (V) i en pressemelding søndag.

Samtidig skal det være mulig for fylkeskommunene å fastsette egne inntaksområder. Det betyr at fylkeskommuner ikke lenger kan ha inntak etter et nærskoleprinsipp, ifølge pressemeldingen.

Skaper A- og B-skoler

Karakterbasert opptak er et mer riktig navn på «fritt skolevalg», mener Skolenes landsforbund.

– Det er i praksis bare de med best karakterer som kan velge fritt. Resten må ta til takke med det de får. Ordningen vil føre til en utvikling med A-, B- og kanskje også C-skoler. Det beste for elevene er å møte medelever fra alle samfunnslag, fra forskjellige kulturer og også med forskjellige evner, sier Terje Moen, fungerende forbundsleder i Skolenes landsforbund.

– Det verste med karakterbasert opptak, er at ordningen ikke inkluderer alle. Det er de sterkeste som kommer best ut av en slik ordning, altså «middelklassen pluss». Med denne avgjørelsen slipper statsråd Guri Melby katta ut av sekken og viser at hun likevel ikke har fullt søkelys på de sårbare elevene, slik hun har hevdet. Hun er ikke opptatt av de sårbare i det hele tatt, noe som er enormt skuffende.

Håper avgjørelsen blir omgjort

I det lange løp er vi som nasjon ikke tjent med en slik segregering etter formelle karakterer som regjeringen legger opp til, mener Terje Moen.

– Skolenes landsforbund vil i stedet gjøre alle skoler så gode at det ikke spiller noen rolle hvilken skole du kommer inn på. Segregering er feil løsning. Elevene fortjener at alle skoler er like gode.

Skolenes landsforbund forventer at en ny regjering vil reversere en eventuell innføring av karakterbasert opptak.

Det er Utdanningsdirektoratet som får i oppdrag å lage den nye modellen, og den kan tidligst gjelde fra høsten 2022.