Glad for at Melby ser svakheter ved «fritt skolevalg»

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby innrømmer svakheter ved modellene regjeringen har lagt fram i forbindelse med såkalt fritt skolevalg.

24. april 2020

Runar Nørstad

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) på talerstolen i Stortinget fredag. (Foto: Stortinget/Nett-TV)

Det var i forbindelse med behandlingen av et representantforslag i Stortinget i dag, om å bevare fylkenes mulighet til selv å bestemme opptaksmodeller for videregående skole, at Guri Melby «slapp nyheten».

– Selv om jeg er prinsipielt for fritt skolevalg, er vi selvsagt nødt til å lytte til de motforestillingene som kom fram i høringen. Vi må sikre at vi greier enda bedre å balansere elevenes frie valg med lokal frihet til å utforme modeller som fungerer over hele landet, uttalte Melby i Stortinget.

Skolenes landsforbund håper Melby lytter til høringsinstansene, og stopper ordningen om «fritt skolevalg» i alle fylker.

Karakterbasert opptak er bare fritt for et mindretall av elevene. Det er i praksis bare de med best karakterer som kan velge fritt. Resten må ta til takke med det de får, mener Skolenes landsforbund.

Skolenes landsforbund deltok som høringsinstans i saken, og svarte klart og tydelig at ordningen vil føre til en utvikling med A-, B- og kanskje også C-skoler.

– Skolenes landsforbund er glad for at Melby innrømmer svakheter ved «fritt skolevalg». Det beste for elevene er å møte medelever fra alle samfunnslag, fra forskjellige kulturer og også med forskjellige evner, sier forbundssekretær Geir Allan Stava.

– I det lange løp er vi som nasjon ikke tjent med en slik segregering etter formelle karakterer som regjeringen legger opp til. Skolenes landsforbund vil i stedet gjøre alle skoler så gode at det ikke spiller noen rolle hvilken skole du kommer inn på. Segregering er feil løsning. Elevene fortjener at alle skoler er like gode, fortsetter han.