Nei til «fritt skolevalg»

Regjeringen vil tvinge alle fylker til å innføre det de misvisende kaller «fritt skolevalg». Skolenes landsforbund forventer at alle fylkespolitikere, uavhengig av parti, avviser dette overgrepet mot lokaldemokratiet.

21. august 2019

Runar Nørstad

Forbundssekretær Geir Allan Stava. (Foto: SL)

Regjeringspartiene ønsker å skrote nærskoleprinsippet i videregående og sender torsdag to forslag ut på høring, skriver VG

Såkalt «fritt skolevalg» er bare fritt for et mindretall av elevene. Det er i praksis bare de med best karakterer som kan velge fritt. Resten må ta til takke med det de får, mener Skolenes landsforbund.

Skolenes landsforbund vet at dette vil føre til en utvikling med A-, B- og kanskje også C-skoler.

– Det beste for elevene er å møte medelever fra alle samfunnslag, fra forskjellige kulturer og også med forskjellige evner, sier forbundssekretær Geir Allan Stava.

– I det lange løp er vi som nasjon ikke tjent med en slik segregering etter formelle karakterer som regjeringen legger opp til. Skolenes landsforbund vil i stedet gjøre alle skoler så gode at det ikke spiller noen rolle hvilken skole du kommer inn på. Segregering er feil løsning. Elevene fortjener at alle skoler er like gode, fortsetter han.