– Rå maktmisbruk av regjeringen rammer ungdom

Regjeringens krav om såkalt fritt skolevalg i alle fylker er i konflikt med opplæringsloven. Det er forbudt å dele inn elevene etter evner, sa forbundsleder Anne Finborud i en høring på Stortinget onsdag.

13. februar 2020

Runar Nørstad

Forbundsleder Anne Finborud under en tidligere høring på Stortinget. (Foto: SL)

I dag er det opp til fylkene selv å bestemme hvilken inntaksordning de ønsker i videregående skole. Regjeringen ønsker å skrote nærskoleprinsippet, og vil innføre såkalt fritt skolevalg i alle fylker.

Ti representanter fra Arbeiderpartiet fremmet et representantforslag (Dok. 8:39 S (2019-2020)) om å bevare fylkenes mulighet til selv å bestemme opptaksmodeller for videregående skoler. Onsdag ble det arrangert åpen høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité.

– Forbudt å dele elevene inn etter evner

Forbundsleder Anne Finborud representerte Skolenes landsforbund. Hun brukte sine tre tilmålte minutter godt på å begrunne hvorfor Skolenes landsforbund mener at forslaget fra Arbeiderpartiet bør vedtas.

– Å dele elevene opp etter evner fremmer ikke læring, verken faglig eller sosialt. Dette vet vi! Derfor forlot vi i Norge kursplaninndelingen i ungdomsskolen. Ordningen gikk særlig utover elevene i kursplan 1, altså de med svake karakterer. Det ble ansett som stigmatiserende, men det var også uheldig og ensidig å samle teori-flinke elever i kursplan 3, fordi disse elevene mistet en sosial dimensjon. De mistet også muligheten til å bidra til at andre elever ble flinkere. At skolen skal være utjevnende er rett og slett et politisk ønske i Norge.

– Derfor er det etter dagens opplæringslov forbudt å dele elevene inn etter evner, understreket Finborud og viste til paragraf 8-2, som omhandler organisering av elever i klasser og grupper:

«Til vanlig skal organiseringen ikke skje etter faglig nivå, kjønn eller etnisk tilhørighet».

– Regjeringens forslag om å tvinge én modell på alle fylker, vil innebære at det blir ulovlig å ikke segregere. Slik oppfatter Skolenes landsforbund forslaget fra regjeringen, sa forbundsleder Anne Finborud i høringen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Høring på Stortinget, forslag om å bevare fylkenes mulighet til selv å bestemme opptaksmodeller for videregående skoler. Fra høyre: Anne Finborud, forbundsleder i Skolenes landsforbund, Trude Tinnlund, LO-sekretær, Aina H. Bredesen, seniorrådgiver i NHO, Sonja Lovise Berg, konst. avd. direktør NHO, Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet og Martin Minken, politisk rådgiver i Utdanningsforbundet. (Foto: SL)

Entydig og unison beskjed

Denne type motstridende signaler om hvordan det norske folk og skolesektoren skal innrette skolen er problematisk – ikke bare for oss som arbeider i skolen, men også for brukerne, fortsatte Finborud.

– Derfor har dere i høringsrunden fått en entydig og unison beskjed fra skolesektoren om at regjeringens forslag er uklokt. Det vil føre til en utvikling i skolen som vi ikke tror noen ønsker eller er tjent med. Skolenes landsforbund forventer at de politiske partiene på Stortinget lytter til høringsinstansene, slik at regjeringen ikke får flertall for sitt forslag om overstyring av landets fylkeskommuner, sa hun.

– Taktikkeriforslag

Høyres tiltak og vedtak om å tre såkalt fritt skolevalg som system nedover hodet på alle fylkeskommuner, er en rent taktikkeriforslag, mener forbundsleder Anne Finborud.

– Årsaken til det, er at daværende kunnskapsminister Jan Tore Sanner kom på banen straks de rødgrønne i Oslo uttalte at de ville forandre inntaksordningen ved å gjøre slutt på karakterbasert inntak. Sanner ville stoppe prosessen i Oslo, ved å tvinge alle fylkene i Norge til å innføre «fritt skolevalg». I praksis var dette rå maktmisbruk av Sanner som rammer ungdom.

– Dette er ikke bare et Oslo-problem. I Trøndelag har de hatt fritt skolevalg. Det fikk så negative konsekvenser for mange elever at de gikk tilbake til gammel ordning, sa Anne Finborud eter at høringen var avsluttet.

LO: Sentralisering av opplæringstilbudet

Også LO sa klart fra i høringen at de støtter representantforslaget.

– Vi har tidligere uttalt oss i høringen om regjeringens forslag om å ha såkalt fritt skolevalg. Vi var imot begge de forslåtte modellene. Ikke bare vil det gi en utvikling i retning av A-, B- og C-skoler. Men det vil gi ytterligere press i en retning av sentralisering av det videregående opplæringstilbudet. Dessuten er det paradoks at samtidig som regionsreformen innføres, som skulle styrke det lokale selvstyret, innføres tvang og overstyring av skoleeierne, altså fylkenes selvstyre, sa LO-sekretær Trude Tinnlund.