– Trist at flere elever melder om mobbing

– Elevundersøkelsen avdekker at vi slett ikke har funnet gode tiltak for å motvirke at mobbing finner sted. Dette er bare trist. Flere yrkesgrupper…

22. januar 2018

Runar Nørstad

Mobbing

– Elevundersøkelsen avdekker at vi slett ikke har funnet gode tiltak for å motvirke at mobbing finner sted. Dette er bare trist. Flere yrkesgrupper må inn i skolen, sier forbundssekretær Mette Johnsen Walker.

 

Elevundersøkelsen fra 2017 viser at 6,6 prosent av alle elever i skolen føler seg mobbet. Siden det ikke er målt i småtrinnet, gjelder dataene fra 5. klasse og til og med siste året på videregående skole. Mobbingen avtar frem til 9. og 10. trinn på ungdomsskolen, der det øker, og holder seg stabilt ut videregående skole. Mobbing avtar altså ikke med alderen. 2 prosent sier at de blir mobbet digitalt. Det er hovedsakelig jenter i ungdomsskolen som føler dette.

– Det er bred enighet om at vi må ha nulltoleranse mot mobbing. Selvsagt. Men Elevundersøkelsen viser at vi slett ikke har funnet gode tiltak for å motvirke at mobbing finner sted. Konsekvensene for de som mobbes er så altfor store, derfor er det ingen vei utenom enn fortsatt stort fokus på dette. Det finnes mange mobbeprogram, og mange skoler er involvert i disse. Når det likevel ikke virker, må vi se på flere tiltak, sier Mette Johnsen Walker, forbundssekretær i Skolenes landsforbund.

– Det er også viktig å sette fokus på at 30 prosent av de som mobber andre også er mobbeofre. I 2016 var dette tallet 37 prosent, så her er det en nedgang, fortsetter hun.

 

– Flere yrkesgrupper inn i skolen

Skolenes landsforbund ønsker flere yrkesgrupper inn i skolen. Det handler om å fange opp problemer så tidlig som mulig, og det handler om å ha mulighet og tid til å bygge laget rundt eleven, ifølge Mette Johnsen Walker.

– Vi kan ikke bare se på resultater på prøver, men også på trivsel til hver enkelt. Laget rundt eleven handler i stor grad også om venner. Venner ikke bare på skolen, men også i fritiden. Det handler om å få yrkesgrupper inn i skolen som kan være der for dem det gjelder, og for å se til at de mobbeutsatte blir inkludert i en vennegjeng. Vi trenger flere miljøarbeidere som kan være der i friminuttene. Vi trenger fagarbeiderne som kan være der i klasserommene, ikke bare i forhold til de med spesielle behov, sier forbundssekretæren.

I Elevundersøkelsen 2017 kommer det frem at guttene opplever mest fysisk mobbing, som slag, dytting og at de blir holdt fast. Blant jentene er det det mest utbredt at de blir kalt stygge ting, utfryst eller holdt utenfor. Mange elever oppgir også at de voksne på skolen ikke vet om mobbingen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

– Vi trenger flere yrkesgrupper inn i skolen for å få slutt på mobbingen, sier forbundssekretær Mette Johnsen Walker. (Foto: SL)

 

Etterlyser bredere beredskap

Lærerne trenger tid til etisk refleksjon med elevene i undervisningssituasjonen, understreker Mette Johnsen Walker.

– Tidspress og press som følge av overdreven tro på effekten av tester, har ikke vært egnet til å møte utviklingen. Læreren trenger tid til refleksjon og dialog med elevene. Lærerne trenger tillit til å få disponere tid, arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder i undervisningen. De vet best hvor skoen trykker. Det lærerne trenger er lett tilgang til og samvirke med andre yrkesgrupper i det daglige arbeidet.

Til skolestart 2018 skal det være mobbeombud i alle fylker. Disse skal være tett koblet på skoler og barnehager. Dette er et skritt i riktig retning, men det er tvilsomt om det er nok, mener SLs forbundssekretær.

– Til nå er den største jobben mot mobbing lagt på læreren. Rektor har et stort ansvar, og kan i dag også stå rettslig ansvarlig. Skolenes landsforbund etterlyser en bredere beredskap. Det handler om et skikkelig lavterskelarbeid, der det må være voksne tilstede når elevene trenger det. Det må være mulig for elever å snakke med noen på skolen som de har tillit til, og som er tilstede hele tiden og har tid til å gripe tak i dette. Da trenger vi flere yrkesgrupper inn i skolen, sier Mette Johnsen Walker som også er også SLs representant i utvalget som har ansvar for Partnerskap mot mobbing.

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Relevante lenker
SL: Hva skjer når mobbingen opphører?
SL: Nettside mot mobbing
SL: Signerte nytt partnerskap mot mobbing
SL: Her finner du Partnerskap mot mobbing (dokumentet, PDF)

 

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen