Signerte nytt partnerskap mot mobbing

Med statsministeren ved sin side, signerte forbundsleder Anne Finborud et nytt Partnerskap mot mobbing på vegne av Skolenes landsforbund.   Det tidligere Manifest mot…

15. januar 2016

Runar Nørstad

SL-leder Anne Finborud signerer et nytt Partnerskap mot mobbing, på Marienlyst skole i Oslo. Statsminister Erna Solberg (H) følger nøye med. (Foto: SL)

Med statsministeren ved sin side, signerte forbundsleder Anne Finborud et nytt Partnerskap mot mobbing på vegne av Skolenes landsforbund.

 

Det tidligere Manifest mot mobbing gikk ut ved nyttår, og er erstattet av et nytt Partnerskap mot mobbing.

Det nye partnerskapet vil vare fra 2016 til 2021, og ble signert på Marienlyst skole i Oslo fredag. 12 sentrale organisasjoner i skole og barnehage vil arbeide sammen med regjeringen mot mobbing og for et godt læringsmiljø.

 

Lokal kompetanse

Alle barn og unge har rett til et læringsmiljø uten mobbing, sier statsminister Erna Solberg.

– Jeg er veldig glad for at så mange organisasjoner ønsker å stå sammen med oss i kampen mot mobbing. Vi kan ikke få til endring i barnehage og skole uten at de voksne som møter barn hver dag er med. I dette partnerskapet er både foreldrene, arbeidsgivere, ledere og alle ansatte representert og jobber mot samme mål.

Elever ved Marienlyst skole overrasket med sang og dans før signeringen (artikkelen fortsetter etter videoen):

 

Med partnerskapet forplikter organisasjonene seg til både felles tiltak og tiltak i den enkelte organisasjon, sier statsministeren:

– Partnerne skal blant annet bidra til å utvikle kompetanse lokalt om virkemidler for å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing og krenkelser, spre informasjon og bygge lokale nettverk.

 

– Alle må bry seg

Ingen vei tilbake: SL-leder Anne Finborud signerer Parternskap mot mobbing.
Ingen vei tilbake: SL-leder Anne Finborud signerer Parternskap mot mobbing.

Leder i Skolenes landsforbund, Anne Finborud, sier at Partnerskapet mot mobbing symboliserer en forventning om at alle må bry seg.

– En av partene klarer ikke løse mobbeproblemet alene. Man må jobbe på tvers av yrkesgruppene for å kunne lykkes, sier Finborud bestemt.

Hun mener det nye partnerskapet bør ses på som en lakmustest:

– Tiden vil vise om involverte parter klarer å samarbeide på tvers av politiske interesser. Dette handler om mennesket, og om det er det sosiale rundt eleven som er viktigst eller om det skal være hvor høyt eleven klatrer på PISA-tester og OECD-rankingen som er i fokus.

 

– Tydeligere stemme

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er glad for at de private barnehagene og friskolene nå er med i arbeidet.

– Barnehagene har fått en mye tydeligere stemme, med at Private Barnehagers Landsforbund har kommet med i partnerskapet. Vi må tørre å snakke om mobbing i barnehagene også, sier Røe Isaksen.

Partnerne i det nye partnerskapet er Sametinget, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Foreldreutvalget for barnehagen, Fagforbundet, KS, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen, Norsk Lektorlag, Private Barnehagers Landsforbund og Kristne Friskolers Forbund på vegne av friskoleorganisasjonene.

 

Relevante lenker:
SL: – Lærere tar mobbing på alvor
SL: – Alle former for mobbing må bekjempes
SL: Giske refser manglende mobbearbeid
SL: – Læreren bør avgjøre mobilforbud
SL: – Gjør en forskjell, du også!, se video!

 

12 sentrale organisasjoner i skole og barnehage vil arbeide sammen med regjeringen mot mobbing og for et godt læringsmiljø. Her er de 12 sammen med statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. (Foto: SL)
12 sentrale organisasjoner i skole og barnehage vil arbeide sammen med regjeringen mot mobbing og for et godt læringsmiljø. Her er de 12 sammen med statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. (Foto: SL)