SL-leder Anne Finborud har tillit til at ansatte i undervisningssektoren og skoleledere i Norge jobber seriøst med mobbing – hver dag. Både med akutte saker, men også forebyggende i læringsmiljøet. (Foto: SL)

Leder i Skolenes landsforbund, Anne Finborud, synes det er beklemmende at sentrale politikere prøver å slå politisk mynt på tragiske hendelser relatert til mobbing.

 

 

– Landets lærere og skoleledere tar faktisk mobbing på alvor, sier hun.

– Alle ansatte i skolen har daglige samtaler om relasjoner mellom barn og unge. At det likevel finner sted mobbing, viser hvor utfordrende krefter som er i gang ved vedvarende plaging, sier Anne Finborud.

 

– Populistiske uttalelser

SL-lederen reagerer sterkt på at Frps skoletalskvinne, Bente Thorsen, får stort medieoppslag når hun ønsker å sparke rektorer og lærere som over tid ikke klarer å stoppe mobbing, slik VG skrev mandag.

– Dette er nok et eksempel på politikere som får medieoppslag ved populistiske uttalelser. Som stortingspolitiker burde Bente Thorsen være kjent med at det allerede er hjemmel for sanksjoner i loven. Utspillet skaper et bilde av at landets lærere og skoleledere ikke gjør jobben sin. Jeg føler derfor behov for å si at