Tariffoppgjøret i Oslo kommune er avsluttet

I Utdanningsetaten ble det forhandlet om 68,5 millioner kroner i de lokale forhandlingene denne høsten. Hovedtarifforhandlingene i Oslo kommune ble sluttført 1. mai. Oppgjøret…

20. november 2018

Runar Nørstad

I Utdanningsetaten ble det forhandlet om 68,5 millioner kroner i de lokale forhandlingene denne høsten.

Hovedtarifforhandlingene i Oslo kommune ble sluttført 1. mai. Oppgjøret ga Skolenes landsforbund sine medlemmer i Oslo kommune et tillegg på minst 1,75 %, minimum 7.700 kroner, med virkning fra 1. mai 2018.

Gjennom forhandlingene ble partene enige om hvordan mesteparten av pengene skulle brukes. Ut over den sentrale lønnspotten ble det satt av midler til sentrale justeringer og lokale forhandlinger.

Også de lokale lønnsforhandlingene er nå avsluttet (7. november 2018). De omfatter om lag 15.300 ansatte i Utdanningsetaten.

Resultatet av årets lokale forhandlinger er et kompromiss mellom partene. Ulike prioriteringer har vært lagt til grunn. I alt 21 organisasjoner har på vegne av sine medlemmer stilt krav i det lokale lønnsoppgjøret, skriver direktør Astrid Søgnen i et brev til ansatte i Utdanningsetaten.

I det lokale lønnsoppgjøret er blant annet undervisningspersonale med lang ansiennitet prioritert. Også ansatte som etaten har særlig behov for å beholde, blant annet på bakgrunn av faglig kompetanse, har fått litt ekstra.

– Lik lønn for alle

Roger Vinje, leder i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund, har ikke sansen for lokale forhandlinger.

– Dette har vært en langdryg prosess. Jeg håper å slippe flere lokale forhandlinger. Medlemmene våre opplever dette som urettferdig. Skolenes landsforbund ønsker lik lønn for alle, sier Roger Vinje.

– Når vi først har hatt en slik runde, var vår strategi inn i forhandlingene å fordele jevnt utover medlemmene og skoler. Vi er spesielt glade for at våre organiserte tegnspråktolker, rådgivere og sosiallærere ble tilgodesett i siste runde, fortsetter han.

Roger Vinje har representert Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund i Kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH) i lønnsforhandlingene i Oslo kommune. KAH er LOs forhandlingssammenslutning på Oslo kommunes tariffområde. Det forhandles for medlemmer i Fagforbundet, Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO), musikerne (MFO) og lærerne i Skolenes landsforbund (SL). Disse forhandler sammen med Unio, Akademikerne og YS.

Relevante lenker
SL:
– Resultatet kommer lavtlønte til gode
SL: Enighet i Oslo kommune
SL: Krever flere hele og faste stillinger
SL: Gjennomslag for SL i kommuneoppgjøret

Skolenes landsforbund på Facebook!