– Resultatet kommer lavtlønte til gode

Det ble enighet om flere lønnsmessige tiltak som kommer lavlønnsgrupper til gode, i forhandlingene om sentrale justeringer i Oslo kommune.   Hovedtarifforhandlingene i Oslo…

30. august 2018

Runar Nørstad

Det ble enighet om flere lønnsmessige tiltak som kommer lavlønnsgrupper til gode, i forhandlingene om sentrale justeringer i Oslo kommune.

 

Hovedtarifforhandlingene i Oslo kommune ble sluttført 1. mai. Oppgjøret ga Skolenes landsforbund sine medlemmer i Oslo kommune et tillegg på minst 1,75 %, minimum 7.700 kroner, med virkning fra 1. mai 2018.

Gjennom forhandlingene ble partene enige om hvordan mesteparten av pengene skulle brukes. Ut over den sentrale lønnspotten ble det satt av midler til sentrale justeringer og lokale forhandlinger.

De sentrale justeringene er nå ferdigforhandlet, mens siste del av tarifforhandlingene er lokale lønnsforhandlinger som vil foregå i løpet av høsten, ifølge Fagforbundet Oslo.

– KAH er fornøyd med resultatet, ut ifra de forutsetninger som var satt. Resultatet kommer lavtlønte til gode. Det er på sin plass å minne om at det fortsatt er en jobb å gjøre under lokale forhandlinger, sier Roger Vinje, leder i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund.

Vinje ønsker å takke tidligere fylkesleder, Ulrich Vollmerhaus, for hjelpen under første dag av forhandlingene.

For SL Oslo er det verdt å peke på at disse yrkesgruppene fått en justering:

Assistenter (301, 801), Skoleassistenter (501), Fagarbeidere (1001), Konsulenter (1601), Pedagogisk leder (2401), Pedagogisk Rådgiver (3201), samt Adjunkt, Adjunkt m/opprykk, Lektor og Lektor mopprykk.

Kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH) er LOs forhandlingssammenslutning på Oslo kommunes tariffområde. Det forhandles for medlemmer i Fagforbundet, Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO), musikerne (MFO) og lærerne i Skolenes landsforbund (SL). Disse forhandler sammen med Unio, Akademikerne og YS.

 

Relevante lenker
SL: Enighet i Oslo kommune
SL: Krever flere hele og faste stillinger
SL: Gjennomslag for SL i kommuneoppgjøret

Skolenes landsforbund på Facebook!