SL er bekymret for spesialundervisningen

Barneombudets fagrapport 2017 om spesialundervisning, «Uten mål og mening?», er lagt frem. Den viser at det dessverre står dårligere til enn fryktet i opplæringssektoren….

8. mars 2017

Runar Nørstad

Barn i norske skoler får ikke spesialundervisningen de har krav på, ifølge en ny rapport fra Barneombudet. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Barneombudets fagrapport 2017 om spesialundervisning, «Uten mål og mening?», er lagt frem. Den viser at det dessverre står dårligere til enn fryktet i opplæringssektoren.

Under fremleggelsen av fagrapporten, ved Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 6. mars 2017, ble det fokusert på noen solskinnshistorier hvor tidlig innsats og tett oppfølging har vist gode resultater.

Rapporten skildrer imidlertid mange historier fra barn og unge som ikke får den spesialundervisningen de har krav på etter loven, ifølge SLs forbundssekretærer Chris Gøran Holstad og Gro Tove Andersen som var til stede under fremleggelsen.

– Rapporten gir støtte til Skolenes landsforbunds tanker om at det i fremtiden må komme flere yrkesgrupper/profesjoner inn i skolene og inn i klasserommet. Lærernes arbeidshverdag med overfylte klasserom gir ikke i dag en god, rettmessig, likeverdig og målrettet opplæring for de elevene som har spesialundervisningsbehov, sier Holstad og Andersen.

Forbundssekretær Gro Tove Andersen.
Forbundssekretær Chris Gøran Holstad.

Lærerne opplever altfor ofte ikke å strekke til – de har ikke mulighet til å se den enkelte.

– Barneombudets rapport viser at det kreves kompetansepersonell inn i skolene, med kunnskap om ulike diagnoser og hvordan man videre skal arbeide med disse elevene for å oppnå det beste potensiale hos den enkelte. Dette vil kreve noe mer enn en generell kompetanseheving blant lærerne. Det vil kreve økonomi til å ansette flere i skolene og styre ressursene slik at midlene kommer elevene til gode tidlig i opplæringsløpet, sier forbundssekretærene.

 

Relevante lenker:
SL: Økt lærertetthet på skolenivå!
SL: Krever minstenorm for antall lærere på skolenivå
SL: – SL sier JA til økt lærertetthet
SL: Skal forske på lærertetthet
SL: Lærertetthet og læretretthet
SL: SL støtter kampanjen for høyere lærertetthet

 

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen