Skolenes landsforbund trapper opp streiken 

Skolenes landsforbund varsler opptrapping av streiken fra skoledagens begynnelse 16. september. Da vil 72 medlemmer være i streik.

9. september 2022

Runar Nørstad

Forbundsleder Mette Johnsen Walker i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Forbundet har per i dag 43 medlemmer i streik i Vestland, og har tidligere varslet uttak av ni medlemmer ved Karasjok skole fra og med mandag 12. september. I dag fikk KS og Riksmekleren varsel om plassfratredelse for 20 medlemmer ved fem grunnskoler og en videregående skole i Bodø fra arbeidsdagens begynnelse 16. september.

– Vi varsler uttak av nye medlemmer i streik, denne gang i Bodø kommune og Nordland fylkeskommune. Det har vært kontakt med vår forhandlingsmotpart, men vi har fortsatt ikke fått noe som helst tilbud fra KS, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker i Skolenes landsforbund.

– Vi trapper opp gradvis for å vise alvor, og vi velger denne gang å ta ut lærere som jobber i grunnskole og i videregående skole. Vi skjermer også i dette uttaket ansatte som driver med spesialundervisning, fortsetter hun.

Tilbudet fra KS i årets forhandlinger bidrar ikke til å rekruttere flere lærere, men gjør at de fleste av våre medlemmer fortsatt vil ha en mindrelønnsutvikling, ifølge Mette Johnsen Walker.

– Våre medlemmer aksepterer ikke at denne utviklingen fortsetter i en tid der den generelle prisstigningen skyter i været. Jeg er daglig i kontakt med medlemmer og tillitsvalgte i klubber, foreninger og fylkeslag over hele landet som står i kø for å streike. Streikeviljen blant våre medlemmer er med andre ord kjempestor, sier Mette Johnsen Walker.

Skolenes landsforbund har vært i streik siden 8. juni

Fra og med 16. september er 72 medlemmer i streik ved disse skolene:

  • Vestland/Bergen: Slåtthaug videregående skole (5 medlemmer), Os videregående skole (7), Årstad videregående skole (12), Laksevåg og Bergen maritime videregående skole (7), Austevoll videregående skole (7), Olsvik skole (4) og Garnes ungdomsskole (1)
  • Troms og Finnmark: Karasjok skole (9)
  • Nordland/Bodø: Hunstad barneskole (1), Hunstad ungdomsskole (1), Alstad ungdomsskole (5), Rønvik skole (2), Saltvern skole (1) og Bodø videregående skole (10)

Relevante saker
SL-podden: Hvorfor er Skolenes landsforbund i streik?
SL: Samleside om streiken 
SL: Tar ut lærere i streik i Karasjok
SL: Streike-støtten strømmer inn
SL: Forbundsstyret: Lærerne må tilbake til staten
SL: Vår holdning til flytting av timer under en streik