– Selvsagt skal SL bidra, Trond!

Arbeiderpartiet vil utarbeide en norm for lærertetthet sammen med partene i Skole-Norge. – SL takker for invitasjonen, og ser fram til å være med…

18. august 2017

Runar Nørstad

Arbeiderpartiet vil utarbeide en norm for lærertetthet sammen med partene i Skole-Norge. – SL takker for invitasjonen, og ser fram til å være med som en aktiv part på vegne av våre medlemmer, sier forbundsleder Anne Finborud.

 

En betydelig økning i antall lærere for de yngste elevene var blant Aps hovedpunkter da partileder Jonas Gahr Støre og nestleder Trond Giske la fram partiets valgløfter onsdag.

Ap vil innføre en norm for lærertetthet for 1.– 4. klasse, men Giske sier partiet foreløpig ikke har beskrevet i detalj hvor mange elever det skal være per lærer, fordi de vil utarbeide normen i samarbeid med partene i Skole-Norge.

– Det viktigste er at hver lærer får en håndterlig elevmasse, sier han til frifagbevegelse.no.

 

– Tar fagbevegelsen med på råd

Forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund (SL) setter pris på at Ap er så tydelig på at de vil utvikle framtidens skolepolitikk i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.

– Dette gjør de med hjemmel i hovedavtalen. SL takker for invitasjonen og deltar mer enn gjerne i drøftinger. Jeg synes det er bra at Ap så tydelig slår fast at de mener det er for få lærere for å løse utfordringene vi står ovenfor i skolen. Det er en viktig erkjennelse. Mye må konkretiseres. Vi vet at en rødgrønn regjering vil «følge boka» og ta fagbevegelsen med på råd. De har en god forståelse av hva jevnlig samarbeid betyr for fellesskolen, sier Anne Finborud.

Ap har høstet kritikk for bare å ville forplikte seg til en lærernorm på kommunenivå, og bare for 1. til 4. klasse. Trond Giske sier at Ap nå er åpen for å se på ulike måter å utforme en lærernorm på, blant annet ved å se på en kombinasjon av en norm på skolenivå og kommunenivå.

Både Skolenes landsforbund og Utdanningsforbundet argumenterer for at det innføres en gjennomsnittlig maksimalgrense for antall elever per lærer på skolenivå.

 

FAKTA: Hvorfor skolenivå?

  • garanterer at ressursene kommer fram dit de skal
  • uavhengig av skolestruktur i kommunen
  • skaper forutsigbarhet for både lærere og skoleledelse
  • motvirker sentralisering
  • gir lærere og elever en bedre arbeidssituasjon
  • vil føre til flere lærere i de aller fleste kommuner
  • vil bidra til økt rekruttering til læreryrket

(Kilde: Skolenes landsforbund)

 

Relevante lenker:
SL: Ap må sikre økt lærertetthet på skolenivå!
SL: Krever minstenorm for antall lærere på skolenivå
SL: – SL sier JA til økt lærertetthet
SL: Skal forske på lærertetthet
SL: Lærertetthet og læretretthet
SL: SL støtter kampanjen for høyere lærertetthet

 

Skolenes landsforbund på Facebook!