Sauebonde og lærer

Bjørn Jensen ble tillitsvalgt på Frøya videregående skole da han skjønte at det kom til å bli store omstillinger. Han er vant til at…

19. mai 2016

Runar Nørstad

Bjørn Jensen er tillitsvalgt på Frøya videregående skole i Sør-Trøndelag. (Foto: Sidsel Valum, I skolen)

Bjørn Jensen ble tillitsvalgt på Frøya videregående skole da han skjønte at det kom til å bli store omstillinger. Han er vant til at det blåser hardt i øyriket.

 

Tekst og foto: SIDSEL VALUM, I skolen

 

Fra første august i år blir Frøya videregående skole slått sammen med Hitra videregående skole. Men det er ikke bare sammenslåingen som vil by på utfordringer i tida som kommer. Skolen med nær 200 elever og rundt 35 lærere, går i møte store økonomiske endringer. Den har undervisningstillatelse for akvakultur, og hadde inntekter på flere millioner kroner fra utleie av denne bare i fjoråret. Likevel har skolen de siste årene gått med kraftig underskudd, og nå pågår det en jobb med å rydde opp i økonomien.

– Jeg ble tillitsvalgt for ett år siden, da vi var inne i en tøff omstillingsprosess med blant annet rektorbytte, forteller Bjørn Jensen til I skolen, medlemsbladet til Skolenes landsforbund. Han har jobbet som lærer ved skolen siden 2012.

 

Mange usikre på framtida

Nå er mange usikre på framtida og hvem kuttene som må komme vil ramme. Bjørn Jensen er klubbleder for en klubb med 20 lærere, assistenter og andre driftsansatte.

Jensen har en mastergrad i marinbiologi fra NTNU, og tilleggsutdanning i matematikk fra HiNT. Han tok desentralisert PPU etter at han begynte å jobbe som lærer. Da hadde han jobbet i fem år som driftsleder ved et oppdrettsanlegg eid av en av de største oppdrettsbedriftene i øyregionen. Han underviser i år i matematikk, naturfag og biologi på studiespesialisering på Vg1 og Vg2, og dessuten i akvakultur på Vg2 naturbruk.

– Hvorfor SL?

– Jeg ble medlem like før jeg ble tillitsvalgt for ett år siden. Jeg så at det ville komme en omstilling og spennende tider for skolen. SL var en klubb med medlemmer som i stor grad tilhørte yrkesfaglige programområdene. Valget er kanskje atypisk for en akademiker, men jeg følte at det var riktig, ikke minst på grunn av min arbeidserfaring fra akvakulturnæringa.

– Hva gir det deg å være tillitsvalgt?

– Jeg synes det er interessant å være med i prosessen vi er inne i, og motiverende å se at vi sammen nå får til strukturelle endringer som er nødvendig for å få til en bedre skole.

– Største utfordringen som tillitsvalgt?

– I en stor omstillingsprosess som den vi er inne i nå, er det nok å balansere på en god måte, og ivareta alle også når det er ulike syn på saker.

– Mener du at SL blir hørt og har gjennomslag?

– Ja. Jeg samarbeider godt med den rektoren vi har nå. Vi er ikke enige om alt, men vi er veldig enige om prinsippene for skoledrift.

– Hvilke saker brenner du mest for å få gjennomført?

– Akkurat nå å få gjennomslag for en lønnspolitisk sak. Den viktigste saken her nå er at vi har noen vilkårlige lønnsforskjeller som vi over tid må prøve å få utjevnet.

 

Jakter på kråker og ravner

– Hvilken bok leste du sist?

– «Kloke hender» av Mattias Tesfaye. Den handler om yrkesdidaktikk.

– Hva gjør du i fritiden for å hente nye krefter og inspirasjon?

– Da er jeg hjemme og jobber med gammeldags gårdsarbeid. Jeg har 120 vinterfôra villsauer, som går ute hele året. Det er takknemlige dyr å arbeide med. De er godt tilpasset kystmiljøet og klarer seg bra på egen hånd. Frøya og Hitra er blant de største villsaukommunene i landet. Det er en viktig næring, og ikke minst viktig for kulturlandskapet. Kråke og ravn er de største fiendene, vi avliver rundt tusen kråker og flere hundre ravner hvert år.

 

FAKTA: Bjørn Jensen

  • Alder: 34
  • Sivilstatus: Har kjæreste
  • Arbeidsplass: Frøya videregående skole
  • Tillitsverv: Plasstillitsvalgt

 

Artikkelen er hentet fra medlemsbladet I skolen, nr. 4 2016: Her kan du lese hele bladet

 

Relevante lenker:
SL:
Leder klubb i vekst
SL: – SL skal bli størst – blir du med på det?
SL: 23-åring fikk fart på vervingen
SL:
– Bruker pengene på medlemmene våre
SL: Styrer mye av arbeidstiden selv
SL: Medlemsbladet endelig hjemme igjen
SL: Hvordan organisere SL i framtida?