Styrer mye av arbeidstiden selv

En egen oppgavestyrt arbeidstidsavtale og grundig forarbeid har ført til at nye medlemmer strømmer til SL-klubben ved Drømtorp videregående skole.   Kommunikasjonsavdelingen   Skolen…

16. oktober 2015

Runar Nørstad

SL-klubben ved Drømtorp videregående skole er i vekst. Åtte av medlemmene var nylig samlet til klubbmøte, der den oppgavebaserte arbeidstidsavtalen ble diskutert. Fra venstre: Henning Halvåg, Thor Erik Halvorsen, Elisabeth Tonaas Fauske, Petter Mønnich, Monica Offerdal, Annika Wold, Stine Loe, Tine Merakerås. (Foto: Runar Nørstad, SL)

En egen oppgavestyrt arbeidstidsavtale og grundig forarbeid har ført til at nye medlemmer strømmer til SL-klubben ved Drømtorp videregående skole.

 

Kommunikasjonsavdelingen

 

Skolen har altså to arbeidstidsavtaler. SL-medlemmene har forhandlet fram en oppgavestyrt arbeidstidsavtale, der det gis rom for å styre en større del av arbeidstiden selv.

Man trenger ikke sitte ved arbeidspulten på skolen for å gjøre jobben – bare den blir gjort. De andre organisasjonene ved skolen, blant annet medlemmene av Utdanningsforbundet, er tilsluttet den «ordinære» avtalen.

 

– Vant til å styre egen arbeidstid

For om lag ett år siden hadde SL-klubben ved skolen fire medlemmer. I dag teller klubben 17 medlemmer. Tine Merakerås er tillitsvalgt for SL ved Drømtorp.

[fusion_builder_container hundred_percent=»yes» overflow=»visible»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»no» center_content=»no» min_height=»none»]

Tine Merakerås (til venstre) er tillitsvalgt for SL ved Drømtorp.
Tine Merakerås (til venstre) er tillitsvalgt for SL ved Drømtorp.

Hun tror medlemsveksten i stor grad skyldes at SL har forhandlet fram muligheten til å ha oppgavestyrte arbeidsplaner.

– Mange av medlemmene er yrkesfaglærere med lang erfaring fra bransjen og næringsliv, og er vant til å styre egen arbeidstid – hvor fokus er å jobbe mot gode resultater, og ikke på hvor og når man jobber for å oppnå gode resultater. En slik arbeidstidsavtale passer godt til en slik arbeidsform, mener Merakerås som underviser i medier og kommunikasjon.

– I tillegg har en del medlemmer gitt utrykk for at de har ønsket å være medlem i en organisasjon der veien fram til SL sentralt er kortere, altså en litt mindre organisasjon. Man får hjelp og svar fortere, og følelsen av å bli ivaretatt blir tydeligere, fortsetter hun.

 

Setter rammer selv

Medlemmene av Skolenes landsforbund ved Drømtorp har altså en egen oppgavestyrt arbeidstidsavtale. Tillit er et viktig stikkord for at avtalen skal fungere, mener Tine Merakerås.

[/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»no» center_content=»no» min_height=»none»]

Drømtorp videregående skole ligger i Ski kommune. «Den røde klossen» gjenspeiler enden av en Ferrari på full fart inn i fremtiden. (Foto: Akershus fylkeskommune)
Drømtorp videregående skole ligger i Ski kommune. «Den røde klossen» gjenspeiler enden av en Ferrari på full fart inn i fremtiden. (Foto: Akershus fylkeskommune)

– Vi er som klubb er gjennomgående enig i at avtalen fungerer godt slik det er nå. Jobben vi utfører er basert på tillit gitt innenfor visse rammer som vi faktisk setter selv. I det øyeblikket jobben ikke gjøres av en arbeidstaker – i forhold til samarbeid, planarbeid, møtevirksomhet osv. – blir det en personalsak og gjenspeiler ikke avtalens innhold.

– Arbeidstidsavtalen er litt friere sammenlignet med den de andre klubbene har. Avtalen gir rom for at man til en viss grad selv kan bestemme sin tilstedeværelse. Man blir ikke fortalt at man skal være på plass, noe som gir en motivasjon til å yte litt mer. Slik opplever i hvert fall jeg det, fortsetter Merakerås.

– Har dere hatt noen utfordringer med arbeidstidsavtalen så langt?

– Den kan i noen tilfeller oppleves som litt diffus i formuleringene, altså er det rom for en ganske stor grad av fortolkning på rammene dersom det skulle oppstå uenighet med ledelsen. Man kan tenke seg tilfeller der ledelsen kan bruke sin styringsrett i stor grad, uten at avtalen spesifiserer begrensninger til vår fordel. Samtidig er det viktig å understreke at klubben ikke ser det som hensiktsmessig å forhandle seg bort fra en avtale vi er fornøyde med på grunnlag av potensielle uenigheter som ikke eksisterer nå. Hvis det skjer, anser vi det som utfordringer som tas opp i de riktige kanalene der og da. Poenget med en god avtale er at begge parter er fornøyde, og slik er tilfellet i skrivende stund hos oss.

 

Ikke bare pedagoger

– Du leder en klubb som stadig får nye medlemmer. Hva er ditt tips til å verve flere?

– Jeg er litt ny i gamet, men akkurat nå ville det være muligheten til å kunne styre egen arbeidstid og kunne jobbe i et tillitsforhold til ledelsen. Det er også fint å kunne markedsføre klubben med at vi har medlemmer som ikke er pedagoger, men at vi også jobber for å ivareta andre ansatte som assistenter, som tross alt er nødvendige i vår arbeidshverdag.

– Er dere fornøyd med støtten og hjelpen fra SL sentralt?

– Utelukkende ja. Nå snakker jeg mest som ny tillitsvalgt. Jeg har fått svar raskt på alle spørsmål, og de har vært mange. Interessen for oss som klubb har vært positiv. Det å kunne ta kontakt med både forbundsstyret og nestleder uten å måtte vente i flere dager på å få konstruktivt svar, har vært til stor hjelp, sier Tine Merakerås.

 

– Behold avtalen og dyrk den!

[/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»no» center_content=»no» min_height=»none»]

Forbundssekretær Lothar Schüren (til høyre) besøkte nylig SL-klubben ved Drømtorp.
Forbundssekretær Lothar Schüren (til høyre) besøkte nylig SL-klubben ved Drømtorp.

Forbundssekretær i SL, Lothar Schüren, forstår at klubben ved Drømtorp videregående skole frykter snubletråder i avtalen, men understreker at han ikke ser noen feil med den.

Schüren besøkte nylig SL-klubben ved Drømtorp, der han svarte på spørsmål knyttet til den oppgavestyrte arbeidstidsavtalen. Han oppsummerer møtet slik:

– Jeg har studert avtalen i detalj, og ser ingen feil eller uklarheter som arbeidsgiver utnytter til sin fordel. Det er ingen juridiske eller tariffmessige hull i den. Avtalen er slik SL ønsker at avtaler skal være. En så fri avtale er selvfølgelig bygd på tillit og baserer seg på samarbeidskulturen ved skolen – en kultur dere kjenner best, men som jeg forstår er god. Mitt råd er at dere dyrker avtalen og lar den bli enda mer deres.

– Dersom dere er fornøyd med avtalen og ledelsen er fornøyd, så fortsett med den! Oppstår det en uenighet, er det alene ikke grunnlag for å skyte løs på avtalen. Uenigheter kan det være i alle avtaler og må håndteres når de kommer, sier Lothar Schüren som oppfordrer klubben til jevnlig å ha medlemsmøter der man deler erfaringer knyttet til avtalen.

 

FAKTA: Drømtorp videregående skole

  • Ligger i Ski kommune, i hjertet av Follo, 30 km sør for Oslo
  • Er en av syv videregående skoler i Folloregionen, som omfatter kommunene Ski, Oppegård, Ås, Vestby, Frogn, Nesodden og Enebakk
  • Har om lag 520 elever og 105 ansatte
  • Har både yrkesfaglige og studieforberedende opplæringstilbud, innenfor medier og kommunikasjon, helse- og oppvekstfag, service og samferdsel, allmennfaglig påbygning samt tilrettelagt avdeling

 

Relevante lenker:
Arbeidstidsavtalen SFS 2213

 [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]