Vikarierende forbundssekretær Lothar Schüren er sekretær for utvalget. (Foto: Runar Nørstad)

− Lær dagens organisering av Skolenes landsforbund (SL) å kjenne, er oppfordringen fra vikarierende forbundssekretær Lothar Schüren til alle medlemmer. Han oppfordrer alle til å si sin mening om hvordan SL skal organisere seg i framtida.

Tekst: SIDSEL VALUM, I skolen

Oppfordringen kommer på bakgrunn av en medlemsundersøkelse som er på trappene, og som skal sendes til alle medlemmer i SL.

For å kunne delta i den viktige prosessen som pågår med å forme framtidas Skolenes landsforbund, oppfordrer Lothar Schüren alle til å sette seg inn i hvordan forbundet er organisert i dag.

Han er sekretær i utvalget som arbeider med å utforme forslag, som i siste instans skal legges fram for forbundets høyeste organ, landsmøtet, i 2017.