– Røe Isaksen parkerer fagbevegelsen

­ – Ordningen med lærerspesialister undergraver de kollektive tariffavtalene vi har i Norge. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen parkerer fagbevegelsen, bit for bit, sier forbundsleder…

20. desember 2017

Runar Nørstad

­Anne Finborud.

– Ordningen med lærerspesialister undergraver de kollektive tariffavtalene vi har i Norge. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen parkerer fagbevegelsen, bit for bit, sier forbundsleder Anne Finborud.

 

Lærerspesialistordningen utvides til å omfatte 300 flere neste skoleår. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ønsker å utvide ordningen i årene som kommer, ifølge regjeringen.no.

Evalueringsrapporten viser at lærerspesialistene er fornøyde, og rektorene ved skolene er fornøyde. Kollegene til disse spesialistene har mindre mening om dette, da de ikke har merket noe særlig til dem, ifølge rapporten fra NIFU og NTNU Samfunnsforskning.

Det viser seg også at de som er lærerspesialister ofte har en eller annen ledelsesfunksjon i skolen.

 

– Provoserende

Skolenes landsforbund er skeptisk til ordningen som ble innført høsten 2015, med de 216 første lærerspesialistene.

– Ved innføring av ordningen, ble vi ikke en gang invitert til drøftingsmøte som part! Skolenes landsforbund ble altså fratatt muligheten til å få referatført vår protest på vegne av medlemmene. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen sier til det norske folk at partene har ønsket dette. Det er mildt sagt frekt, sier forbundsleder Anne Finborud.

– Statsråden mener saken er drøftet når han har informert om noe på et GNIST-møte. Dette er jo en fullstendig misforståelse. GNIST er et fora som skal ha særlig fokus på rekruttering til yrket og der alle aktører møter, i alt 12 råd og organisasjoner av ulike slag. Partene i skoleverket, KS og lærerorganisasjonene, er per dags dato ikke innkalt til noe møte om temaet. Det hele er mildt sagt provoserende, fortsetter forbundslederen.

Anne Finborud mener statsråden har slått en alvorlig kile i vårt kollektive tariffsystem.

– Uten forhandlinger velger statsråden å gi 216 superlærere 50.000 kroner ekstra i lønn. Det skjer høsten 2015. Før ett år var omme utvidet han ordningen med 300 nye og nå varsler han at det skal utpekes enda flere superlærere. Stadig uten å innkalle partene til møte. Statsråden flytter nok en gang «makt» fra partenes bord til forskernes konklusjoner. Det er statsråden sin det!

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

– Undergraver den norske modellen

Skolenes landsforbund er bekymret for historieløsheten til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen når han med dette grepet, bit for bit, bygger ned trepartssamarbeidet, understeker forbundsleder Anne Finborud.

– Vi må være klar over at andre land i verden ser til Norden for å finne ut hvordan vi har klart å bygge velferdsstater med solidariske små lønnsforskjeller. De lærer da om den nordiske modellen, som har vært en drivkraft bak dette. En modell der staten, arbeidsgivere og arbeidstakere setter seg sammen og blir enige.

– Dessverre ser vi nå økende lønnsforskjeller, og individuelle avtaler utenom tariff. I offentlig sektor står nå kunnskapsministeren, som statens representant, i bresjen for å undergrave den norske modellen ved å utvide en ordning utenom tariff, og som heller ikke viser noen stor nytteverdi utover at de selv er fornøyde. Det er en utvikling vi liker dårlig, sier Anne Finborud.

 

Relevante lenker:
SL: – Svakt budsjett for norsk skole
SL: – Nok blindsjakk nå, Torbjørn!
SL: – Røe Isaksen ødelegger norsk skole