Søkeresultat for: lærerspesialist

|

– Ny «lærerspesialistordning» må ivareta lærerens og skolens behov

Skolenes landsforbund er glad for at lærerspesialistordningen forhåpentligvis skal erstattes med en ny ordning som er tilpasset de reelle behovene i skolene, som er avtalefestet og forutsigbar og der organisasjonene er viktige bidragsytere. – Vi må likevel ikke forhaste oss i arbeidet med en ny ordning, sa 2. nestleder Bodil Gullseth i en høring i Stortinget torsdag.

Ba regjeringen prioritere midler til kommunene

7. oktober la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2021. Torsdag ble det arrangert videokonferansehøring i Stortingets utdannings- og forskningskomité om Statsbudsjettet 2021, kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen, (Prop. 1 S (2020-2021)). Nestleder Terje Moen og forbundssekretær Mette Johnsen Walker representerte Skolenes landsforbund. Skolenes landsforbund brukte mesteparten av de tilmålte minuttene på forbundets…