– Nasjonale prøver bør avvikles

Skolenes landsforbund er motstander av tester som kan brukes til rangering av skoler, og mener nasjonale prøver i dagens form bør avvikles.   Høsten…

5. desember 2016

Runar Nørstad

Nesten halvparten av åttendeklassingene i Oslo ligger på de to høyeste mestringsnivåene i lesing og regning på årets nasjonale prøver. (Foto: Pixabay)

Skolenes landsforbund er motstander av tester som kan brukes til rangering av skoler, og mener nasjonale prøver i dagens form bør avvikles.

 

Høsten 2016 gjennomførte rundt 60.000 elever nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn. Resultatene ble offentliggjort av Utdanningsdirektoratet tirsdag.

Skolenes landsforbund har i «Utdanningspolitisk program 2013-2017» vedtatt at «nasjonale prøver og annen testing som fører til rangering avvikles».

 

Representativt utvalg

Slik nasjonale prøver brukes i dag, bidrar det til å rangere skoler, noe SL er motstander av, ifølge forbundsleder Anne Finborud.

– Vi har foreslått at nasjonale prøver samles inn fra et representativt utvalg elever. Slik kan skolemyndighetene skaffe seg kunnskap om utviklingen i norsk skole. Da får staten et måleinstrument uten at det fører til rangering og ødeleggende skolepolitiske debatter, sier Anne Finborud.

Forbundslederen understreker at Skolenes landsforbund vil ha fokus på kvaliteten på fellesskapet i skolen.

– Skolemiljøet bør oppfattes som trygt og undervisningen skal motivere til læring. For å få til dette, må rammene for lærerens undervisning og elevens læring drives fram gjennom en motivasjon av det oppdraget Stortinget har gitt skolen. Vi har ikke tro på at dette drives fram av konkurranse og et elitistisk mesterskap om å være best. Skolenes landsforbund er opptatt av at alle skal ha det bra i fellesskolen – ikke at noen skal være best, sier Anne Finborud.

 

Relevante lenker:
SL: Best i Norden i matematikk
SL: Oslo-skoler driller elevene i nasjonale prøver
SL: Elevene testes i hjel!
SL: Store forskjeller i leseferdigheter
SL: Norske åttendeklassinger gjør det i snitt middels bra i lesing, regning og engelsk

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen