Oslo-skoler driller elevene i nasjonale prøver

I fjor måtte fjerdeklassingene på Nordtvedt skole gjennom fem nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk – ett skoleår før de egentlig skulle ha…

9. desember 2015

Runar Nørstad

Ti uker etter at elevene ved Nordtvedt skole startet i 4. klasse ble de tvunget til å ta nasjonale prøver i lesing og regning for femte trinn. (Foto: Kimsaka/Wikipedia)

I fjor måtte fjerdeklassingene på Nordtvedt skole gjennom fem nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk – ett skoleår før de egentlig skulle ha prøvene, viser skolens prøveplan.

 

 

Prøvene ble avviklet ti uker etter at elevene startet i 4. klasse, skriver Dagsavisen.

Ifølge rektor Katrine Sølvberg er skolens omfattende øving med nasjonale prøver avgjørende for skolens resultater:

– Vi har blant annet store språklige utfordringer, noe som gjør det enda viktigere å følge elevene tett.

 

Sterkt kritisk til prøvene

Universitetslektor ved Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger, Sture Nome, sier at prøvene ikke var ment å brukes på denne måten.

– De nasjonale prøvene ble flyttet fra 4. til 5. trinn, og fra 7. til 8. trinn av to grunner. For det første skulle de måle hvilke ferdigheter elevene satt igjen med etter å ha fullført henholdsvis barnetrinnet og mellomtrinnet. For det andre skulle de gi lærerne på neste trinn kunnskap om elevenes ferdighetsnivå til bruk i undervisningen, sier han til Dagsavisen.

Nome er sterkt kritisk til det voldsomme omfanget av prøver og tester i Oslo-skolen.

Tilfellet ved Nordtvedt skole er ikke enestående. Også prøveplaner fra andre skoler og trinn som Dagsavisen har fått tilgang til, viser omfattende øving basert på nasjonale prøver.

 

Ny prøve på trappene

Nå vil Utdanningsetaten i Oslo kommune innføre enda en ny prøve for alle elever på 4. trinn – også denne gang etter modell fra nasjonale prøver.

I et brev fra utdanningsdirektør Astrid Søgnen til Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo, datert 19. oktober i år, blir universitetet bedt om å lage nye overgangsprøver i lesing for 4. trinn, skriver Dagsavisen.

I oppdragsbrevet står det eksplisitt at «prøvene skal lages etter modell fra nasjonale prøver».

 

Skolenes landsforbund har i «utdanningspolitiske handlingsprogram» vedtatt å arbeide på alle nivå for at nasjonale prøver og annen testing som fører til rangering avvikles.

 

Relevante lenker
SL:
Bekymret for prøvebruk i Oslo-skolen
SL: 32 Oslo-skoler bryter reglene
VG: Oslo-skolen får kraftig kritikk for å forberede de minste elevene på prøver
VG: Oslo-skoler detaljstyres med 273 mål
Jeriko skole: Kommentar til artikkel i VG
Nye meninger, Dagsavisen: Fusk som angår barn – ikke biler!
Nye meninger, Dagsavisen: LO fusker i faget
Nye meninger, Dagsavisen: Oslo-skolen fusker i faget

 

Bildet til saken er frigjort under denne lisensen