Bekymret for prøvebruk i Oslo-skolen

Fylkesmannen kan åpne tilsyn mot Oslo kommune etter de siste ukenes avdekking av flere skolers feilaktig bruk av kartleggingsprøver.     Det bekrefter utdanningsdirektør…

2. desember 2015

Runar Nørstad

Oslo-skolen får kraftig kritikk for å forberede de minste elevene på prøver. (Foto: Pixabay/SL)

Fylkesmannen kan åpne tilsyn mot Oslo kommune etter de siste ukenes avdekking av flere skolers feilaktig bruk av kartleggingsprøver.

 

 

Det bekrefter utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Grethe Hovde Parr, overfor VG.

– Fylkesmannen ser med bekymring på at det fremkommer informasjon om at ikke alle skoler i Oslo har håndtert bruken av kartleggingsprøver i tråd med intensjonen, sier Parr.

VG har avdekket at flere osloskoler lar elevene øve på prøvene. Utdanningsdirektoratet understreker at prøvene ikke skal øves på.

Kartleggingsprøvene er egentlig laget for at de rundt 20 prosentene av elevene med svakest ferdigheter i lesing blir identifisert. Meningen er at de skal brukes på skolene, og identifisere de elevene som trenger ekstra hjelp, ifølge Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger, som er faglig ansvarlig for prøvene.

Hvis man øver til kartleggingsprøver, så ødelegger man altså muligheten til å finne elever som trenger hjelp.

 

Relevante lenker
VG: Oslo-skolen får kraftig kritikk for å forberede de minste elevene på prøver
VG: Oslo-skoler detaljstyres med 273 mål
Jeriko skole: Kommentar til artikkel i VG
Nye meninger, Dagsavisen: Fusk som angår barn – ikke biler!
Nye meninger, Dagsavisen: LO fusker i faget
Nye meninger, Dagsavisen: Oslo-skolen fusker i faget

 

«Pixabay»-bildet er frigjort under denne lisensen