32 Oslo-skoler bryter reglene

32 av 45 spurte tillitsvalgte lærere svarer at deres skoler bruker øveprøver før kartleggingsprøvene for elevene i 1. til 4. klasse. Dette er klart…

13. november 2015

Runar Nørstad

Lærere i Osloskolen rapporterer at forhånds- eller øveprøver er vanlig før kartleggingsprøver. (Foto: Pixabay)

32 av 45 spurte tillitsvalgte lærere svarer at deres skoler bruker øveprøver før kartleggingsprøvene for elevene i 1. til 4. klasse. Dette er klart i strid med statens retningslinjer, skriver VG.

Utdanningsdirektoratet skriver følgende i sine lærerveiledninger til kartleggingsprøvene:

«Kartleggingsprøven skal ikke brukes til øving, heller ikke de gamle prøvene, da disse inneholder mye likt som de nye».

Likevel sier 71 prosent av de spurte plasstillitsvalgte lærerne på 45 Oslo-skoler at det har foregått øveprøver basert på tidligere kartleggingsprøver – før de nye prøvene, skriver VG.

Fusket som nå er avdekket i Oslo-skolen kan i verste fall ha fratatt mange elever den hjelp de kunne trengt for å komme seg gjennom skolen med et godt grunnlag innen flere fag, skriver SL-leder Anne Finborud og LO-sekretær Trude Tinnlund i et leserinnlegg publisert i Dagsavisen 27. oktober.

Relevante lenker:
VG:
Oslo-skolen får kraftig kritikk for å forberede de minste elevene på prøver
VG:
Oslo-skoler detaljstyres med 273 mål
Jeriko skole:
Kommentar til artikkel i VG
Nye meninger, Dagsavisen:
Fusk som angår barn – ikke biler!
Nye meninger, Dagsavisen:
LO fusker i faget
Nye meninger, Dagsavisen:
Oslo-skolen fusker i faget

 

Bildet til saken er frigjort under denne lisensen