Elevene testes i hjel!

SL krever et regelverk som gjør slikt misbruk umulig!  «Lærerne (ble) pålagt å kartlegge elevenes ferdigheter i lesing og regning fem ganger på 2….

26. februar 2015

LOM-admin

Illustrasjon - testerSL krever et regelverk som gjør slikt misbruk umulig! 

«Lærerne (ble) pålagt å kartlegge elevenes ferdigheter i lesing og regning fem ganger på 2. trinn og seks ganger på 5. trinn. Dersom vi legger til de nasjonale prøvene i lesing, regning og engelsk som elevene gjennomfører på 5.trinn, gjennomførte elevene på 5.trinn tre leseprøver, tre regneprøver, og én prøve i engelsk i løpet av året.» (Eksempelet er hentet fra FoU prosjektet «Rapporterings- og dokumentasjonskrav i skolesektoren», publisert i desember 2014.)

Det var ikke nasjonale myndigheter eller kommuneledelsen som påla denne uvettige kartleggingen. Det viser seg gang på gang at noen skoleledere også er mestertidstyver. Det er åpenbart mange på forskjellige nivåer i skolesektoren som er overbevist om, at grisen blr feitere bare den veies ofte nok.

Lærerne blir mange steder pålagt å bruke mange av disse såkalt «frivillige» prøvene. De inngår i den skolebaserte vurderingen som ledd i kvalitetsvurderingssystemet. Skal disse prøvene være virkelig frivillige, er det den enkelte læreren som må ha avgjørelsen, om de skal brukes eller ikke.

Det er åpenbart at det er alt for mye, og unødvendig, karlegging som foregår mange steder. All tiden dette tar, vil opplagt gå ut over skolens kjerneoppgaver.

Vi i Skolenes landsforbund krever et regelverk som gjør slik misbruk av elevenes og lærernes tid umulig.