Middels bra i lesing, regning og engelsk

Norske åttendeklassinger gjør det i snitt middels bra i lesing, regning og engelsk, ifølge resultatene fra nasjonale prøver.   Bildet blir litt annerledes når…

17. november 2015

Runar Nørstad

Nesten halvparten av åttendeklassingene i Oslo ligger på de to høyeste mestringsnivåene i lesing og regning på årets nasjonale prøver. (Foto: Pixabay)

Norske åttendeklassinger gjør det i snitt middels bra i lesing, regning og engelsk, ifølge resultatene fra nasjonale prøver.

 

Bildet blir litt annerledes når resultatene deles inn etter fylker og kommuner. Forskjellen mellom fylkene er størst når det gjelder andel elever på det høyeste av de fem mestringsnivåene, melder osloby.no som siterer NTB.

 

Oslo-elever langt foran

I Oslo er over 22 prosent av elevene på øverste mestringsnivå i lesing, mens snittet nasjonalt er rundt 11 prosent:

I Oslo presterer om lag 20 prosent av elevene på det øverste mestringsnivået. (Kilde: Udir)

Akershus følger nærmest opptil Oslo med 13 prosent, mens Nord-Trøndelag og Nordland kommer dårligst ut med henholdsvis 6 og 8 prosent av elevene på beste lesenivå. Det samme mønsteret gjelder engelsk og regning.

 

Urbane kommuner

Oslo skiller seg ikke nevneverdig fra andre store kommuner når det gjelder andelen elever på laveste mestringsnivå, der ligger stort sett hele landet i underkant av 10 prosent for de tre fagene.

Det er særlig de store, mer urbane kommunene som gjør det bra. Det medvirker til at fylkene som har stor andel byer og tett befolkede kommuner ligger øverst på lista, skriver osloby.no.

På landsnivå er det minimale, men positive endringer siden forrige sammenlignbare resultat i regning og engelsk (se figurer nederst i saken). Sammenlignet med 2014 er det 1.100 færre jenter og 600 færre gutter på laveste mestringsnivå i regning.

 

– Godt verktøy

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen understreker at hensikten med nasjonale prøver først og fremst er å gi lærerne et godt verktøy for å gi bedre opplæring til den enkelte elev.

– For første gang kan vi måle utviklingen over tid på de nasjonale prøvene i regning og engelsk, og fra neste år gjelder det samme lesing. Dette øker nytteverdien av prøvene for den enkelte skole og lærer. Nasjonale prøver er også et godt utgangspunkt for å sette skolekvalitet på dagsorden ute i kommunene, sier han til osloby.no.

Skolenes landsforbund har i «Utdanningspolitisk program 2013-2017» vedtatt at «nasjonale prøver og annen testing som fører til rangering avvikles». 

 

20151117_Nasjonale prøver_Regning20151117_Nasjonale prøver_Engelsk

 

Relevante lenker:
Skoleporten.no:
Her er resultatene for landet, fylker, kommuner og skoler
Udir:
Analyse av nasjonale prøver
SL: – Osloskolen bør granskes for sin prøveiver
SL: Elevene testes i hjel!