– Osloskolen bør granskes for sin prøveiver

− Vil det nye byrådet i Oslo tørre å stille noen til ansvar for avsløringene om øving til de diagnostiske kartleggingsprøvene, spør Simon Malkenes….

3. november 2015

Runar Nørstad

Simon Malkenes mener det nye byrådet må stille noen til ansvar for at skoler i Oslo har brukt elevenes tid til å øve til diagnostiske prøver. (Foto: SL)

− Vil det nye byrådet i Oslo tørre å stille noen til ansvar for avsløringene om øving til de diagnostiske kartleggingsprøvene, spør Simon Malkenes.

 

Tekst: SIDSEL VALUM, I skolen

 

Den erfarne læreren er forfatter av boka «Bak fasaden i Osloskolen». Han mener byrådserklæringen er lovende, men at det gjenstår å se hva som blir omsatt til praktisk politikk.

− Byrådserklæringen har en del viktige formuleringer. Det er ting jeg merker meg spesielt, som ønsket om å gå bort fra puggeskolen og over til dybdelæring, sier Simon Malkenes.

Han merker seg også at det nye rødgrønne byrådet ønsker en tillitsreform i Osloskolen.

− Byrådserklæringen har gode formuleringer om tillit til læreren. Husk at tilliten til lærerens vurdering er et kjernespørsmål i norsk skole.

− Tilliten til lærerens vurdering handler konkret om at prøver i skolen skal være læringsfremmende og gi grunnlag for en formativ vurdering. Eleven lærer mer av tilbakemeldingene læreren gir, og læreren kan tilpasse undervisningen ut fra prøvene, sier Malkenes.

 

− Skaffer styringsinformasjon

Simon Malkenes oppfatter det også som at byrådet gjennom byrådserklæringen signaliserer at det vil bort fra de mange standardiserte prøvene som er omstridt i Osloskolen, og som det har vist seg at skoler bruker tid på å øve til.

− Dybdelæring og kreativ tenkning, er læringsprosesser som ikke lar seg fange opp av standardiserte prøver. Vi må fortsatt ha nasjonale prøver, fordi de er pålagt nasjonalt, men volumet av standardiserte prøver i Osloskolen er veldig høyt. Husk at disse prøvene ikke handler om elevenes læring, men skaffer styringsinformasjon. Det nye byrådet må avvikle denne bruken av standardiserte prøver, fordi det hindrer læring, sier Malkenes.

 

Nye koster inn?

− Er byrådserklæringen musikk i dine ører?

− Foreløpig er det musikk i mine ører, men det gjenstår at den blir omsatt til praktisk politikk. Det blir interessant å se hvordan det nye byrådet politisk vil håndtere avsløringene om øving til de diagnostiske kartleggingsprøvene, og om de vil tørre å stille noen til ansvar for det. Uansett bør en få dette gransket. Det blir spennende å se om de nye visjonene for Osloskolen skal administreres av de samme folkene som før, eller om det kommer nye koster inn i systemet, sier Simon Malkenes.

Saken står på trykk i neste nummer av fagbladet til Skolenes landsforbund, I skolen.

 

Relevante lenker:
Oslo Ap: Her kan du lese hele byrådserklæringen
SL: – Oppløftende om skole, utdanning og barnehager