Yrkesfag. Illustrasjon.(Foto: Pixabay)

Av 28.000 søkere til læreplass i 2015 fikk 19.000 elever plass. – Både næringslivet og regjeringen må ta større ansvar, mener Skolenes landsforbund.

 

Tallene fra Utdanningsdirektoratet, per 1. januar 2016, viser at andelen er lavere enn i fjor, men skyldes at flere elever har søkt:

  • 28.000 søkere
  • 19.000 godkjente lærekontrakter
  • 68 prosent har fått godkjent lærekontrakt

Samtidig ble det inngått 350 flere lærekontrakter sammenlignet med året før.

Nestleder i Skolenes landsforbund, Terje Moen, liker ikke at så mange søkere står uten læreplass.

– Vi syns det er trist at næringslivet ikke tar det opplæringsansvaret som forventes, sier han.

Moen viser til at regjeringen har lovet et løft for yrkesfagene, i forbindelse med statsbudsjettet for 2016.