Mange ønsker å undervise asylbarn

Rundt 800 har meldt seg til lærerpoolen etter at den ble lansert. Vil du bidra til at flyktninger får opplæring? Her melder du deg….

12. januar 2016

Runar Nørstad

Utdanningsdirektoratet har opprettet en database for lærerkrefter som vil melde seg til å arbeide med asylsøkende barn og unge. (Foto: Pixabay)

Rundt 800 har meldt seg til lærerpoolen etter at den ble lansert. Vil du bidra til at flyktninger får opplæring? Her melder du deg.  

Et stort antall flyktninger kom til Norge i 2015 og mange av dem er barn. Noen kommuner og fylkeskommuner kan ha problemer med å skaffe nok lærere, slik at alle barna som kommer til Norge får den opplæringen de har rett til.

Utdanningsdirektoratet har derfor opprettet en lærerpool for lærerkrefter som vil melde seg til å arbeide med asylsøkende barn og unge. Databasen åpnes for skoleeiere mandag 18. januar.

 

Lønnes av kommunen

Alle som ønsker og er interessert kan registrere seg ved å fylle ut dette skjemaet.

Kommunen tar kontakt og inngår arbeidsavtale med aktuelle kandidater som får tilbud om oppdrag. Både kortvarige og langvarige oppdrag av ulikt omfang kan bli aktuelle, og alle oppdrag blir lønnet av kommunen du jobber i.

– Det har kommet mange barn til Norge i løpet av kort tid, og det har derfor vært vanskelig å gi alle den opplæringen de trenger. Lærerpoolen er et akuttiltak for at barna skal få opplæring så raskt som mulig. Hvis du kan bidra, er det flott om du registrer deg, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

– Må ikke straffes økonomisk

Forbundsleder Anne Finborud er glad for at det nå opprettes en lærerpool.

– Mange pensjonerte lærere tar kontakt med Skolenes landsforbund. De ønsker å undervise asylbarna.

Finborud mener regjeringen må se på situasjonen som en «force majeure», der pensjonerte lærere kan bidra uten at de straffes økonomisk.

– Vi tar det for gitt at det er politisk vilje til å se mellom fingrene hva gjelder AFP-pensjonistenes inntektstak. De skal altså ikke straffes dersom de tjener mer enn 15.000 kroner. Her er den snakk om frivillige som er villig til å gi av sin arbeidskraft for en rimelig penge, sier Finborud.

 

Gyldig politiattest

Ved å fylle ut og sende inn dette skjemaet samtykker du til at opplysningene du gir blir lagt i databasen og gjort tilgengelig for kommuner og fylkeskommuner. Databasen vil kommunene og fylkeskommunene få tilgang til 18. januar.

Direktoratet gjør også oppmerksom på at opplæring av barn og unge forutsetter gyldig politiattest, og at dette vil kreves av deg ved et eventuelt oppdrag.

Dersom du ved en senere anledning ønsker å slette oppføringen din fra databasen, kan du sende en e-post til post@udir.no. Merk e-posten din med «Lærerpool» i emnefeltet.


Relevante lenker:

SL: – Pensjonister står klar til å undervise asylbarna
SL: Gir ikke asylbarn lovfestet skoletilbud
SL: LO Kommune er bekymret for enslige, mindreårige asylsøkere
SL: Støtter mennesker på flukt

 

Bildet til saken er frigjort under denne lisensen