Gir ikke asylbarn lovfestet skoletilbud

Kommuner bryter loven hver dag. De gir ikke skoletilbudet som asylbarn har rett til. KS foreslår at opplæringsplikten først inntrer når barna er flyttet…

11. desember 2015

Runar Nørstad

Kommuner bryter loven hver dag - gir ikke asylbarn lovfestet skoletilbud. (Foto: Pixabay)

Kommuner bryter loven hver dag. De gir ikke skoletilbudet som asylbarn har rett til. KS foreslår at opplæringsplikten først inntrer når barna er flyttet bort fra mottaket.


Direktør Helge Eide i Kommunesektorens organisasjon (KS) mener det er en umulig situasjon at kommunene blir lovbrytere så å si daglig fordi de må forholde seg til et regelverk som ikke er mulig å oppfylle i praksis, skriver VG.

Helge Eide har nylig sendt et brev til Kunnskapsdepartementet der KS ber om at departementet umiddelbart setter i gang et arbeid for å endre opplæringsloven. Han ønsker en hastebestemmelse fra departementet som gjør at skoleretten og -plikten for flyktningbarna først inntrer når de er mer permanent på plass i mottak eller bolig i en kommune.

Eide mener det er umulig for kommunene å oppfylle kravet om opplæring til barn og unge i akuttmottak. Utgangspunktet for akuttmottakene var at asylsøkere skal oppholde seg der i 2-3 dager.

– Slik situasjonen er nå, er det eksempler på at asylsøkere blir boende i opptil åtte uker. Utfordringen for kommunene er at oppholdstid, hvem som kommer, hvor mange barn og unge som kommer og når de flytter videre til vanlige mottak, er uforutsigbart, sier KS-direktøren til VG.

Ifølge opplæringsloven skal kommunene gi barn og unge et opplæringstilbud i det øyeblikk det er utsikt til at de blir i landet i mer enn tre måneder.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) beskriver situasjonen som vanskelig.

– Systemet vårt er ikke rigget for å ta imot så mange mennesker på så kort tid som vi har gjort de siste månedene. Derfor jobber vi på spreng med å iverksette ekstraordinære tiltak når vi ser at barn og unge blir værende i lenger tid på akuttmottakene enn først antatt, sier Røe Isaksen til VG.

 

Relevante lenker
SL:
– Pensjonister står klar til å undervise asylbarna
SL:
LO Kommune er bekymret for enslige, mindreårige asylsøkere
SL: Støtter mennesker på flukt

 

Bildet til saken er frigjort under denne lisensen