Lærernes avtale om arbeidstid forlenges

KS og lærerorganisasjonene er enige om å videreføre gjeldende særavtale om arbeidstid for undervisningspersonalet for to nye år.   Særavtalen SFS 2213 regulerer arbeidstid…

4. desember 2017

Runar Nørstad

KS

KS og lærerorganisasjonene er enige om å videreføre gjeldende særavtale om arbeidstid for undervisningspersonalet for to nye år.

 

Særavtalen SFS 2213 regulerer arbeidstid for undervisningsstillingene i grunnskolen, videregående opplæring og voksenopplæring. Mandag ettermiddag ble det oppnådd enighet om å videreføre dagens arbeidstidsavtale fram til 31. desember 2019. Avtalen gjøres gjeldende fra 1. januar 2018.

– Alle ved forhandlingsbordet har vist stor vilje til å finne en løsning på denne siden av årsskiftet. Jeg er godt fornøyd med at vi fant en løsning nå, sier forbundsleder Anne Finborud, forhandlingsleder for Skolenes landsforbund, Musikernes fellesorganisasjon (MFO), Fagforbundet og Fellesorganisasjonen (FO).

Avstanden mellom organisasjonenes krav og tilbudet fra KS var stor da forhandlingene startet 19. oktober. Det viktigste i kravet fra Skolenes landsforbund var kampen mot tidstyver og reduserte årsrammer for undervisning.

– Etter en lang arbeidsprosess der det var vrient å enes om en ny avtale, var det derimot full enighet om å prioritere en felles løsning som kan gi ro og forutsigbarhet i skolene. Vi er selvsagt ikke fornøyde med et resultat der vi ikke har fått gjennomslag for våre krav. Men gitt avstanden mellom partene, er vi fornøyde med å kunne sende ut beskjed om at partene lokalt skal forholde seg til en tekst de er kjent med, sier Anne Finborud.

Hun understreker at Skolenes landsforbund er tilfreds med arbeidsformen forbundet har utviklet i denne forhandlingsrunden:

– Vi har opplevd en åpen dialog og vilje til å styre unna «konfrontasjoner». Vi ønsker rektorer og tillitsvalgte lykke til.

Arbeidstidsavtalen gjelder skolene i alle kommuner og fylkeskommuner i Norge, med unntak av Oslo, som er et eget tariffområde (forhandlingsstart i februar/mars).

 

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Relevante lenker:
SL:
Arbeidstidsavtalen SFS 2213 (1. januar 2018 – 31. desember 2019)
SL: – Læreren må få mer råderett over egen arbeidstid
SL: Klar for nye forhandlinger om arbeidstid!
SL: – Lytter til medlemmene om arbeidstid
SL: Arbeidstidsavtalen SFS 2213 (1. august 2015 – 31. desember 2017)