Kortere ventetid på barnehageplass

Regjeringen ønsker å gi flere barn rett på barnehageplass. – Veldig bra tiltak, mener Skolenes landsforbund.     Departementet har derfor sendt på høring…

18. januar 2016

Runar Nørstad

20160118_BarnehageRegjeringen ønsker å gi flere barn rett på barnehageplass. – Veldig bra tiltak, mener Skolenes landsforbund.

 

 

Departementet har derfor sendt på høring et forslag om å utvide retten til barnehageplass.

Forslaget betyr at barn født i september og oktober vil ha rett til barnehageplass den måneden de fyller ett år. Barna født senere på høsten risikerer i dag å ikke få barnehageplass før de er nærmere to år.

Endringen vil gi om lag 9.600 flere ettåringer rett til barnehageplass det året de fyller ett år.

Leder i Skolens landsforbund, Anne Finborud, roser regjeringens forslag:

– Et veldig bra tiltak, som vil gjøre situasjonen enklere for mange småbarnsfamilier, sier Finborud.

 

Forkorter ventetiden

«Regjeringen har i sin politiske plattform uttrykt at den vil arbeide for økt fleksibilitet i barnehageopptaket. Barnehagen har de siste 20 årene utviklet seg til å bli en viktig samfunnsinstitusjon som berører svært mange. Retten til barnehageplass gir barn en mulighet til å delta i et fellesskap og få mulighet til å utvikle seg uavhengig av foreldrenes økonomiske og sosiale situasjon. For mange foreldre er retten til barnehageplass avgjørende for deres økonomi og organisering av hverdagen. Regjeringen ønsker å legge til rette for at flere barn tidligere kan benytte seg av retten til barnehageplass. Regjeringen foreslår derfor å gi flere barn rett til plass ved å redusere ventetiden for foreldre med barn født i september eller oktober», skriver regjeringen i høringsnotatet.

Departementets lovforslag vil ivareta Stortingets vedtak om å forkorte ventetiden for barnehageplass for barn født i september og oktober.

– Samarbeidspartiene har blitt enige om at flere barn skal få mulighet til å gå i barnehagen. Derfor utvider vi og gir 9.600 flere barn rett til plass allerede fra høsten 2016, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB.

Relevante lenker:
SL: Signerte nytt partnerskap mot mobbing
SL: – La toåringer være toåringer
SL: Positiv til ny forskrift om politiattest i barnehager
SL: – Oppløftende om skole, utdanning og barnehager

 

Bildet til saken er frigjort under denne lisensen