– La toåringer være toåringer

Mange barnehager regner toåringer som treåringer. Ved å regne toåringer som treåringer, er det penger å spare.   Kommunikasjonsavdelingen     Det er nemlig…

5. oktober 2015

Runar Nørstad

En kommune kan spare mye på egne barnehager hvis de regner toåringer som treåringer. (Foto: Pixabay)

Mange barnehager regner toåringer som treåringer. Ved å regne toåringer som treåringer, er det penger å spare.

 

Kommunikasjonsavdelingen

 

 

Det er nemlig dobbelt så høy bemanning for toåringene. Kalenderåret legges til grunn når barnas alder beregnes. Alle barn som fyller tre år i et bestemt kalenderår regnes som treåringer dette året, uavhengig om de fyller år i januar eller i desember.

Et barn som fyller to år nyttårsaften regnes som treåring dagen etter.

 

Ingen pedagogisk vurdering

Skolenes landsforbund (SL) er sterkt uenig i denne praksisen. Det skjer mye med barna fra de er to til de blir tre år. Det ligger ingen pedagogisk vurdering bak avgjørelsen om å regne toåringer som treåringer. De eneste vurderingene er økonomiske.

En kommune kan spare mye på egne barnehager hvis de regner toåringer som treåringer. I tillegg vil de spare enda mer på overføringer til de private barnehagene, siden de private får det samme som kommunen bruker på sine barnehager.

En kommune som gjennomfører dette vil dermed tvinge de private til å gjøre det samme.

 

Profitt til eierne

Uavhengig av hva kommunen velger å gjøre, vil det i denne ordningen ligge et insitament for private barnehager til å regne på denne måten. Billigere drift fører til større profitt for eierne.

SL ser at denne måten å regne på går ut over kvaliteten i barnehagene, den går ut over både barna og de ansatte.

SL krever derfor at det innføres beregning to ganger i året. Da vil barna i hvert fall være to og et halvt før de kan regnes som treåringer.

Barnehagene skal være til for barna, ikke private profitører eller som salderingspost i kommunenes budsjett.

Uttalelse vedtatt enstemmig av landsstyret i Skolenes landsforbund, 25. september 2015.

 

Relaterte lenker:

Bildet til saken er frigjort under denne lisensen