Klar for mekling – forberedt på streik

LO Stat-leder Egil André Aas mener at staten som arbeidsgiver ofrer helhetstankegangen til fordel for en nærmest ideologisk tvangstanke om at bare all lønnsdannelse…

2. mai 2018

Runar Nørstad

LO Stat-leder Egil André Aas mener at staten som arbeidsgiver ofrer helhetstankegangen til fordel for en nærmest ideologisk tvangstanke om at bare all lønnsdannelse skjer lokalt, så vil alle problemer løse seg.

 

Onsdag 2. mai innledes en tre uker lang mekling i statsoppgjøret. LO Stat-leder Egil André Aas tror det blir en krevende og utfordrende jobb å komme fram til enighet.

– Vi sto langt fra hverandre da vi, Unio og YS valgte å bryte forhandlingene natt til søndag. Nå får vi hjelp hos Riksmekleren, og han får litt av en jobb, konstaterer Aas.

Det er ikke reell uenighet om størrelsen på potten i årets oppgjør. Utenom det, strides partene om mye: Fordeling av pengene sentralt/lokalt, ingen vilje til å prioritere likelønn. Forsøk på å rasere statens lønnssystem og angrep på normalarbeidsdagen.

 

– Politisk prosjekt

Chris Gøran Holstad representerer Skolenes landsforbund i forhandlingsutvalget. Han har følgende kommentar i forbindelse med meklingsstarten:

– Statsoppgjøret bærer helt klart et preg av at dette er et større politisk prosjekt fra regjeringens side, enn at det er staten som arbeidsgiver man forhandler mot, sier Holstad, som er 2. nestleder i SL.

– Dette blir ekstra tydelig når man nå, etter forhandlinger og enighet i kommuneoppgjøret, registrerer en helt annen total profil hvor absolutt alt av lønnsmidler i år ble fordelt sentralt, tilføyer han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Chris Gøran Holstad representerer Skolenes landsforbund i forhandlingsutvalget.

 

Ideologisk tvangstanke

– For oss er rettferdig lønn et nøkkelbegrep. Mange ansatte i staten har opplevd reallønnsnedgang de siste årene. Staten har ikke vist vilje til å kompensere dette, noe som både overrasker og skuffer meg, sier Egil André Aas.

Han mener at staten som arbeidsgiver ofrer helhetstankegangen til fordel for en nærmest ideologisk tvangstanke om at bare all lønnsdannelse skjer lokalt, så vil alle problemer løse seg.

– Statistikken viser jo det motsatte. Store lokale potter gir urettferdig fordeling. Noen får mye, mens andre får smuler. Vi mener at et stort generelt tillegg avtalt sentralt vil gi alle en god lønnsutvikling. Samtidig gir det rom for å ivareta likelønn mellom kvinner og menn og rette opp andre uønskede skjevheter, sier LO Stat-lederen.

 

Forbauset over Akademikerne

Hvis det er en ting han er fornøyd med etter forhandlingene, er det at samarbeidet både innad i sitt eget forhandlingsutvalg og med YS og Unio har vært godt.

– Samhold gir styrke, noe forhandlingene har vist. Staten forhandler videre med Akademikerne, som representerer bare en liten del av de statstilsatte. Det syns jeg er merkelig. Det vil iallfall ikke bedre klimaet hvis de nok en gang lager en egen avtale med dem, sier Aas.

Når en mekling innledes, betyr det også at forberedelsene til konflikt intensiveres. Det er fortsatt ikke endelig avklart hvem som eventuelt vil bli tatt ut i konflikt.

– Nå skal vi prøve å bli enige gjennom mekling. Det er målet. Men vi er også nødt til å forberede medlemmene på at det kan bli streik 24. mai, sier Egil André Aas.

Relevante lenker
SL: Brudd i lønnsoppgjøret for ansatte i staten
SL: LO Stat krever økt kjøpekraft til alle
SL: Kravene for hovedoppgjøret i staten (PDF)
SL: Gjennomslag for SL i kommuneoppgjøret
SL: Enighet i Oslo kommune

Skolenes landsforbund på Facebook!