I mål med KS!

Det er 20 år siden sist partene i kommunesektoren kom i havn ved forhandlingsbordet. Men det lyktes natt til lørdag.   Alle hovedorganisasjonene er…

30. april 2016

Runar Nørstad

LO kommunes forhandlingsutvalg i innspurten på kommuneoppgjøret 2016. (Foto: Ola Tømmerås, Fagbladet)

Det er 20 år siden sist partene i kommunesektoren kom i havn ved forhandlingsbordet. Men det lyktes natt til lørdag.

 

Alle hovedorganisasjonene er enige med KS om en felles løsning – nesten et døgn før fristen.

– Det er gledelig. Rettere sagt; samtlige organisasjoner bekreftet at de vil anbefale sine medlemmer å stemme JA i uravstemningen. Materiell sendes til medlemmene i nær framtid, sier leder i Skolenes landsforbund, Anne Finborud.

 

Tapt arbeidsfortjeneste

Det er et mylder av yrkesgrupper i kommunesektoren og mange viktige oppgaver som skal gjøres for å sikre velferdsstaten, ifølge Finborud som har representert SL i LO Kommunes forhandlingssammenslutning sammen med 1. nestleder Terje Moen.

– Gode vilkår for samarbeid på tvers av yrkesgrupper er helt avgjørende for gode fellesskapsløsninger. Også i tariffpolitikk er det viktig ikke å sette yrkesgrupper opp mot hverandre, samtidig som det er legitimt å kompensere for uttelling av studielån og tapt arbeidsfortjeneste for utdanningsgruppene. Samtidig har det vært et felles mål å harmonisere lønnsnivået mellom høyskolegruppene slik at for eksempel alle med en fireårig høyskoleutdanning plasseres på samme nivå i stillingssystemet. Det har vi fått til ved å forhandle fram en løsning for to år, 2016 og 2017, forklarer Anne Finborud.

 

– Helhetlig lønnssystem

Alle i kapittel fire er nå samlet i ett kapittel.

– Vi mener at vi fikk et helhetlig lønnssystem som ivaretar flere av våre ønsker. Skolenes landsforbund ønsker ikke en utvikling der en låser lønnsmidler til gitte grupper. En slik ordning vil føre til at vi etter hvert sitter igjen med et svekket forhandlingssystem, der potter blir matematisk delt ut. Vi frykter også at en slik utvikling kan øke presset på mer lokal lønnsdannelse – en utvikling SL ikke ønsker, understreker SL-lederen.

– For SL og hele LO Kommune har det vært viktig å sikre kjøpekraften, å verdsette kompetanse og gi jevnere uttelling innad for utdanningsgruppene slik at lærere og adjunkter ikke nok en gang ble lønnstapere. I tillegg har det vært viktig for oss å motvirke presset på å overføre grupper til kapittel 3 og 5 med lokal lønnsdannelse, fortsetter Anne Finborud.

 

– Uttelling for kompetanse

Gitt rammene for oppgjøret, mener Skolenes landsforbund at resultat er blitt bra. Her er de viktigste elementene;

  • Rammen for oppgjøret er på 2,4 % for 2016 med virkning fra 1. mai og 2,2 % for 2017 med virkning fra 1. august. I 2017 settes det av en lokal pott på 0,9 %
  • Harmoniseringen av lønnsstigene vil gi mange med treårig høyskoleutdanning større lønnstillegg
  • Alle stillingsgruppene i kapittel 4 får 16-årstrinnet innført
  • SL har også fått gjennomslag for vårt krav om at også yrkesfaglærere med 3-årig YFL-utdanning skal innplasseres som adjunkt
  • Kompetanselønnssystemet for undervisningsgruppene ligger fast som i dag

Det justerte lønnssystemet ivaretar både de med høyskole- og universitetsutdanning, de med fagutdanning og de med stor realkompetanse. Det ble opprettet en ny stillingsgruppe for fagarbeidere med tilleggsutdanning.

– Med dette resultatet har vi lagt et godt grunnlag for et framtidig lønnssystem som gir uttelling for kompetanse, utdanning og ansiennitet, sier Anne Finborud.

PS! Oslo kommune og staten fortsetter forhandlingene lørdag.

 

Relevante lenker:
SL: Kronekravet lagt fram i kommuneoppgjøret
SL: Krav 2 i staten levert
SL: Vil sikre kjøpekraften
SL: Enighet mellom LO Stat og Spekter