Krav 2 i staten levert

LO Stat og de andre hovedsammenslutningene leverte mandag sitt krav nummer to i årets tariffoppgjør.   Forhandlingsleder Tone Rønoldtangen og hennes folk får nok…

18. april 2016

Runar Nørstad

Tone Rønoldtangen ved oppstart for hovedoppgjøret i staten 2016. Nå er krav nummer to levert. (Foto: LO Stat/LO Media)

LO Stat og de andre hovedsammenslutningene leverte mandag sitt krav nummer to i årets tariffoppgjør.

 
Forhandlingsleder Tone Rønoldtangen og hennes folk får nok å gjøre fram mot fristen natt til 1. mai.

Hovedkravene som ble overlevert staten 12. april, var å sikre medlemmenes kjøpekraft og videreføring og videreutvikling av statens lønnssystem.

I krav nummer to opprettholder LO Stat alle disse kravene.

 

Reiser innelands

I tillegg kreves det nå blant annet bedring i bestemmelsene om:

  • Forskjøvet arbeidstid og kompensasjon for reiser innenlands
  • Lønn ved overgang til annen stilling
  • Stedforetredergodtgjøring
  • Overtid og godtgjøring for arbeid utover normalarbeidsdagen (ubekvemstillegg)
  • Velferdspermisjoner og ytelser ved dødsfall

LO Stat har også krav om at boliglån i Statens pensjonskasse heves til inntil 2 millioner kroner, og at alle variable tillegg med unntak av overtid skal inngå i sin helhet i pensjonsgrunnlaget i den offentlige tjenestepensjonen.

I dagene framover vil det bli arbeidet i to grupper med henholdsvis fellesbestemmelser og forhandlingsbestemmelser.

 

Relevante lenker
SL:
Vil sikre kjøpekraften
SL: Enighet mellom LO Stat og Spekter