Vil sikre kjøpekraften

Hovedtariffoppgjøret er i gang i kommunal sektor. For første gang på mange år går partene til forhandlingene i økonomiske nedgangstider og stigende arbeidsledighet. Skolenes…

12. april 2016

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund (SL) er en del av forhandlingsdelegasjonen i LO kommune. Forbundsleder Anne Finborud og 1. nestleder Terje Moen representanter SL. Hovedtariffoppgjøret er i gang i kommunal sektor. For første gang på mange år går partene til forhandlingene i økonomiske nedgangstider og stigende arbeidsledighet.

Skolenes landsforbund (SL) er en del av forhandlingsdelegasjonen i LO kommune. Forbundsleder Anne Finborud og 1. nestleder Terje Moen representanter SL.

Mette Nord, leder i Fagforbundet, er forhandlingsleder.

Forhandlingene startet tirsdag 12. april, da partene presenterte sine overordnede krav.

 

Venter på mandat

For LO Kommune er rettferdig fordeling og sosial utvikling et hovedmål under forhandlingene, og dette legges til grunn for kravene som fremmes. Hovedkravet er at alle medlemmene skal sikres kjøpekraft.

Når det gjelder AFP og offentlig tjenestepensjon, konstaterer LO Kommune at en rekke forhold ennå ikke er avklart, og at partene må jobbe videre med problemstillinger knyttet til pensjon.

Uavhengig av hva som måtte komme, krever LO Kommune at en eventuell ny offentlig tjenestepensjon skal være livsvarig, kjønnsnøytral og forutsigbar.

– I første omgang venter vi på et mandat fra regjeringen på hvordan det videre arbeidet skal være. Før dette mandatet er på plass, er det vanskelig å spå noe om hvor mye som kan avklares i årets oppgjør, sier Terje Moen, 1. nestleder i SL.

Neste forhandlingsmøte er 19. april, og da vil partene overlevere et såkalt dok.2 som er en konkretisering av kravene.

 

FAKTA: LO Kommune

Er et av LOs to karteller.

Ble opprettet i 1997 og består av følgende forbund i kommunal sektor:

  • Fagforbundet
  • Fellesorganisasjonen (FO)
  • EL & IT Forbundet
  • Musikernes fellesorganisasjon (MFO)
  • Skolenes landsforbund (SL)
  • Fellesforbundet

LO Kommune har 181.070 aktive medlemmer i kommunal sektor.