Kronekravet lagt fram i kommuneoppgjøret

Lønnsforhandlingene i KS-området fortsatte 19. april ved at organisasjonene overleverte en konkretisering av sine krav til KS. KS skal nå bruke tiden fram til…

19. april 2016

Runar Nørstad

LO-kommune: Klare til kamp! Fra venstre: Nestleder Vidar Hennum i El&IT-forbundet, leder Anne Finborud i Skolenes landsforbund, FOs leder Mimmi Kvisvik, Fagforbundets leder Mette Nord og leder Hans Ole Rian i Musikernes fellesorganisasjon. (Foto: SL)

Lønnsforhandlingene i KS-området fortsatte 19. april ved at organisasjonene overleverte en konkretisering av sine krav til KS.

KS skal nå bruke tiden fram til neste forhandlingsmøte på å snekre sammen et tilbud/motsvar.

Neste forhandlingsmøte er 26. april.

Etter flere oppgjør med brudd i forhandlingene, har partene uttrykt et gjensidig ønske om å komme til enighet innen fristen som er 30. april klokken 24.00.

 

Relevante lenker:
SL: Krav 2 i staten levert
SL: Vil sikre kjøpekraften
SL: Enighet mellom LO Stat og Spekter