– Håper selvtestene når ut til alle

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære av koranasmittede. Skolenes landsforbund håper vi nå ser konturene av et åpnere samfunn, og at selvtestene når ut til alle som må teste seg.

25. januar 2022

Runar Nørstad

Den såkalte husstandskarantenen kan fra 26. januar erstattes med daglig testing for personer som har vært eksponert for smitte. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Det haster å gå over til et testregime som erstatning for karantene, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding.

– Svært mange blir nå sittende i karantene. Smittesituasjonen har ført til et kritisk behov for å iverksette justeringer av både prioriteringer og regler for teststrategi, karantenebestemmelser og bruk av PCR-kapasiteten, sier statsråden.

De nye reglene gjelder fra og med midnatt, natt til onsdag 26. januar, og gjelder uavhengig av vaksinestatus.

Slik blir reglene

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med:

  • daglig testing i 5 døgn etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
  • husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). Dette gjelder også barn.
  • I tillegg til testregime anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år, skolebarn over 12 år når de er på skolen og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
  • følg med på eventuelle symptomer under hele perioden.
  • ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

PS! Personer som ikke følger testregimet, må være i karantene i 10 døgn – med eventuelt testing ut av karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter siste nærkontakt.

PS! Personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder, er unntatt fra smittekarantene. I tillegg videreføres de særskilte unntakene som gjelder for bl.a. personell i kritiske samfunnsfunksjoner.

– Justeringen er helt nødvendig for å kunne opprettholde et forsvarlig nivå på helse- og omsorgstjenestene og andre viktige samfunnsfunksjoner med den smitteøkningen som er forventet. Det er også forholdsmessig å erstatte karantene med testing, når vi har kunnskap om at omikron gir mindre alvorlig sykdom enn de tidligere virusvariantene, sier Ingvild Kjerkol.

Behov for flere selvtester

Det samlede behovet for selvtester vil øke som følge av denne endringen, og på grunn av kraftig økning i antall smittede.

– Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har utarbeidet råd om prioritering av tester for kommuner, disse vil bli kommunisert ut til kommunene. Jeg har også bedt om at Helsedirektoratet starter en anskaffelsesprosess av flere selvtester, sier Kjerkol.

Gratis tester

Selvtester som benyttes for å erstatte smittekarantene skal tilbys gratis av kommunen.

– Flere kommuner har ikke fått så mange tester som forespeilet på grunn av forsinkede leveranser til landet. Samtidig er det mange kommuner som melder at de både er klare for og har et sterkt behov for å gå over til et testregime som erstatning for karantene, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Ingen smittekarantene for øvrige nærkontakter

Smittekarantene for nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede ble opphevet den 13. januar. Personene anbefales å teste seg 3 og 5 døgn etter nærkontakten, og det anbefales god symptomobservasjon i 10 døgn.

Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

Les mer om endringer i TISK-strategien

Relevante lenker
SL: – Skap forutsigbarhet – avlys vårens eksamener!
SL: Slutt på fritidskarantene for skole- og barnehageansatte 
SL: Tolkning av korona-avtalen 
SL: Oppfordrer ansatte i skole og barnehage til å vaksinere seg 
SL: Avtale om økt koronatillegg for kommuneansatte

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen