– Skap forutsigbarhet – avlys vårens eksamener!

Skolenes landsforbund ber kunnskapsministeren ta avgjørelsen om avlysning så raskt som mulig, og ikke vente til utpå våren. – Gi lærere og elever forutsigbarhet og tillit, sier forbundssekretær Chris Gøran Holstad.

24. januar 2022

Runar Nørstad

Forbundssekretær i Skolenes landsforbund, Chris Gøran Holstad. (Foto: SL)

Å avlyse vårens eksamener for å skape forutsigbarhet, er Skolenes landsforbund sin klare melding til regjeringen som har bedt Utdanningsdirektoratet (Udir) om råd knyttet til eksamensgjennomføring.

Udir skal levere analysen om eksamen 31. januar.

– Selv om vi nå er i en tid hvor det kan være fristende å komme raskt inn i normalhverdagen, har vi også dette skoleåret behov for å skape forutsigbarhet for både lærere og elever. Derfor vil vi at regjeringen så raskt som mulig etter 31. januar fatter en beslutning om å avlyse vårens eksamener, noe vi har gitt Udir beskjed om, sier forbundssekretær Chris Gøran Holstad.

Skolenes landsforbund stemmer for å avlyse årets eksamener ved at man legger til grunn de samme regelverksendringene som i 2021.

– Vi mener at lærere kan sette rettferdige standpunktkarakterer ut fra sin kjennskap til elevene. Dropp eksamen og la lærerne få vite at de skal prioritere undervisning og god vurdering av standpunktkarakterer fram til skoleslutt. Vi ber derfor om at den endelige beslutningen om avlysning av eksamener, både skriftlig og muntlig, må tas i løpet av februar måned, sier Holstad.

I de siste to årene, hvor eksamener har blitt avlyst, har lærere opparbeidet god rutine og kompetanse for å kvalitetssikre en god standpunktkarakter for elevene, mener forbundssekretæren.

– Denne erfaringen må vi også i år gjøre nytte av og sørge for at lærere – og elever – får tid til å sette søkelys på undervisning og fag, fremfor å bruke opp verdifull opplæringstid på å øve til eksamen. Å avvikle sentralt gitte eksamener vil ramme elevene urettferdig, fordi forholdene i landet har vært og fortsatt er så ulike, sier Chris Gøran Holstad.

Skolenes landsforbund mener lærerne, gjennom hele pandemien, har vist en ekstrem omstillingsevne til å følge opp sine elever så godt som det er mulig.

– Arbeidsgiverne har vært prisgitt lærernes tillit. Den samme tilliten må lærerne få når de skal vurdere hver enkelt elev for å sette standpunktkarakter. Forutsigbarhet er ekstra viktig for våre medlemmer nå, spesielt med tanke på at disse har måttet forholde seg til stadige endringer i tiltaksnivå – og ofte på svært kort varsel. Derfor er det avgjørende at det kommer en tidlig avklaring fra departementet på avlysning av vårens eksamener, sier forbundssekretær Chris Gøran Holstad.

Relevante lenker
SL: – Klokt av Melby å avlyse sentralgitt skriftlig eksamen også våren 2021 
SL: Slutt på fritidskarantene for skole- og barnehageansatte 
SL: Tolkning av korona-avtalen