– Klokt av Melby å avlyse sentralgitt skriftlig eksamen også våren 2021

– En klok og riktig avgjørelse av kunnskapsministeren å avlyse alle skriftlige eksamener på ungdoms- og videregående skole. Skolenes landsforbund har tiltro til at skolemyndighetene finner en fornuftig måte å avvikle muntlig eksamen for avgangselevene på – i nært samarbeid med organisasjonene, sier forbundsleder Anne Finborud.

8. februar 2021

Runar Nørstad

Forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund. (Foto: SL) 

– Heldigvis lyttet statsråd Guri Melby til det meste av vårt råd om å avlyse eksamen. Å avvikle sentralt gitte eksamener ville ha rammet elevene urettferdig. Det er åpenbart at elever som er heldige og har unngått sykdom og karantene, stiller mye sterkere til eksamen enn elever som har vært syke, vært i karantene eller som går på skoler med rødt nivå, sier Anne Finborud.

Skolenes landsforbund setter vår lit til at statsråden viser tillit til lærerne og de faglige fellesskapene på skolen, og at hun har tillit til at lærerne i lag med sine kolleger klarer å sette selvstendige, rettferdige standpunktkarakterer.

Nett-TV: Pressekonferanse med kunnskaps- og integreringsministeren (regjeringen.no)

Skolenes landsforbund mener elever og lærere hadde vært best tjent med at også muntlig eksamen for 10. klasse og VG3 blir avlyst.

– Når statsråden per i dag likevel ønsker å avvikle muntlig eksamen for avgangselevene, har vi full tillit til at dette blir gjort på en fornuftig måte. Her er det blant annet viktig at faglærer kan utforme spørsmålene med utgangspunkt i det elevene har vært gjennom, slik også statsråden tar til orde for, fortsetter Anne Finborud.

Nå er det viktig at elever og lærere får bruke tid på god opplæring, og på denne måten sikre et godt grunnlag for standpunktkarakterer.

– Skolenes landsforbund har fått god støtte for disse argumentene i rapporten fra Utdanningsdirektoratet. Når statsråden likevel ikke lyttet til det, har hun sagt at hun vil ha drøftinger med organisasjonene og Elevorganisasjonen om hvordan muntlig da vil gjennomføres. Vi vil bidra konstruktivt i de drøftingene for å sikre godt smittevern for de som skal være med og sikre bedre tid for gjennomføringen både av hensyn til lærere og elever, fortsetter Anne Finborud.

Les pressemeldingen om eksamen her (regjeringen.no)

Relevante lenker
SL: Ber Guri Melby avlyse vårens eksamener 
SL: Eksamen-exit – også i framtiden? 
SL: – Riktig avgjørelse å avlyse alle eksamener
SL: – Avlys alle eksamener, ha tillit til læreren