Eksamen-exit – også i framtiden?

Skolenes landsforbund påpeker mulighetene som ligger i erfaringene med avlyste eksamener i sitt høringssvar om eksamensordningene til Utdanningsdirektoratet.

22. april 2020

Runar Nørstad

Forbundssekretær Mette Johnsen Walker mener det er viktig å høste erfaringer fra en skolevår uten eksamener. (Foto: SL)

En egen eksamensgruppe, nedsatt av Kunnskapsdepartementet i forbindelse med at skolen får nye læreplaner fra skoleåret 2020/2021, har levert sin sluttrapport til Utdanningsdirektoratet. Fristen for å komme med innspill til nye eksamensordninger var 21. april.

En framtid uten eksamen?

Skolenes landsforbund har programfestet å arbeide for at all opplæring skal være basert på et bredt kunnskapssyn, blant annet ved å videreutvikle alternative vurderingsformer i grunnopplæringen slik at eksamen i dagens form gjøres overflødig.

– Eksamensgruppen har levert en rapport om mulige framtidsscenarier for skolen. I denne rapporten ligger det også et scenario om ingen eksamen. Dette er spenstig! Vi ser for oss at nettopp våren 2020 vil ligge adskillig nærmere dette framtidsscenariet enn vi tenkte da vi diskuterte dette i eksamensgruppen før koronakrisen oppsto, sier forbundssekretær Mette Johnsen Walker.

Hun viser til at regjeringen har bestemt at alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses våren 2020. Også alle skriftlige eksamener i videregående skole og alle eksamener på ungdomstrinnet er avlyst.

– Lærerne tar ansvaret på alvor

Lærerne i Norge har tillit i befolkningen, understreker Mette Johnsen Walker.

– Det er lærerne, som med sin yrkeskompetanse og gode kjennskap til elevene og læring, som nå skal sette standpunktkarakterer – uten å ha i tankene at eksamen vil komme som en pekepinn på om karakteren treffer eller ikke. Dette er et stort ansvar.

– Vi vet at lærerne tar dette ansvaret på det største alvor. Vi vet også at lærerne vil bruke mye tid på samarbeid seg imellom for å lande på en mest mulig rettferdig karakter, fortsetter Johnsen Walker.

Forbundssekretæren nevner at lærerne siden skolene ble vedtatt stengt 12 mars i rekordfart tok i bruk nye undervisningsmetoder, og at de har brukt mye tid på å få dette til å gå rundt.

– Skolenes landsforbund er utrolig stolt og takknemlig over lærernes formidable innsats. Dette viser en ansvarsbevissthet og yrkesstolthet fra en hardt presset yrkesgruppe. Akkurat nå er det mange fagfolk i skolen som jobber kreativt med nye løsninger, sier Mette Johnsen Walker.

Skolenes landsforbund anbefaler derfor i sitt høringssvar en grundig og god evaluering i etterkant av våren 2020.

– Her kan vi merke en endring i nettopp vurderingsformene, understreker Mette Johnsen Walker.

Nei til eksamen i praktiske og estetiske fag

Videre ønsker Skolenes landsforbund en endring i vurderingsforskriften på at bestått standpunktkarakter bør være bestått i faget. Standpunktkarakteren er vurdert ut fra en helhetlig kompetanse i faget. En eksamenskarakter er et utrykk for her og nå, og har gjerne færre kompetansemål enn det standpunktkarakteren er basert på.

– Skolenes landsforbund mener med bakgrunn i vår erfaring med eksamen og hvordan den styrer undervisningen at det ikke skal åpnes for eksamen i praktiske og estetiske fag.

I disse dager er også landets lærere i ferd med å bli eksperter i den teknologiske, digitale verden – samtidig som alle eksamener er avlyst i år, med unntak fra privatisteksamener.

– Dette gjør at vi kan få mer kunnskap om det virkelig er nødvendig med eksamen, eksempelvis på 10. trinn. Vi vil i tillegg få vite mer om hva som er viktig i forhold til eksamen i videregående skole og at det kan finnes andre løsninger enn de vi kjenner til, sier forbundssekretær Mette Johnsen Walker.